پرسش و پاسخ 

گروه خونی و ازدواج

با سلام گروه خونی من B مثبت است و میخواهم با دختری که گروه خونی اش A مثبت است ازدواج منم.آیا ممکن است؟ اینکه میگویند خونشان به هم نمیخورد منظور چیست ؟ باتشکر فراوان

ابتدا وارد سایت شوید