پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست اویدیتی برای توکسو پلاسما

  منظور از تست اویدیتی برای آنتی بادی علیه توکسوپلاسما که در برخی کیت های الایزا ذکر می شود چیست؟ این کیت ها چه مزیتی نسبت به کیت های معمولی توکسوپلاسما دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • TOXO

  مورد تست TOXO IgM معلوم شده که در برخی موارد پس از افزایش تیتر IgM در عفونت اولیه تیتر آن پایدار باقی می ماند.و در بیماری های مزمن و یا عفونتهای ثانویه نیز قابل اندازه گیری می باشد لذا برای افتراق فاز حاد از مزمن بیماری از تست IgG Avidity استفاده می شود. در عفونت حاد و اخیر IgG دارای Avidity پائنتری نسبت به عفونت مزمن می باشد ولی در تست IgGمعمولی عفونت اخیر تیتر بالاتری نسبت به عفونت قبلی دارد.

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت | 4 | rezaie

  4 0
 • اویدیتی

  ممنونم از توضیحاتتون

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت | 2 | saremlab

  2 0