پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سیستم کمپلمان

  چه تست هایی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم کمپلمان بکار می رود ؟ سوال دوم هم این که چگونه آنتی ژنها از دسترس سیستم کمپلمان فرار می کنند ؟؟؟؟؟ مرسی

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • کمپلمان

  تست های C3 و C4 به طور روتین اما به روش های مختلف برای بررسی کمی اجزای کمپلمان استفاده می شوند . تست CH 50 یا CH100 نیز برای بررسی عملکرد کمپلمان مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی کاهش هر یک از موارد ذکر شده نشان دهنده نقص در یکی از اجزای سیستم کمپلمان است.

  ۱۳۸۹ شنبه ۱۴ فروردين | 0 | saremlab

  0 0