پرسش و پاسخ 

پرسش

 • جدیدترین معیار تشخیص بیماری لوپوس سیستمیک

  معیار تشخیص لوپوس طبق نظر گروه کلینیک های بین المللی همکار در بیماری لوپوس سیستمیک چگونه است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جدیدترین معیار تشخیص بیماری لوپوس سیستمیک

  درسال 2012 گروه کلینیکهای بین المللی همکار در لوپوس سیستمیک معیارهای تشخیص لوپوس اعلام شده توسط کالج روماتولوژی امریکا را بازبینی و به این صورت اعلام کردند. که یک بیمارهنگامی گفته میشود که لوپوس سیستمیک دارد که بیوپسی ازکلیه فرد نشانه درگیری کلیه بوده و انتی بادی های ضد نوکلییرو انتی دی ان ای وجود داشته ومثبت هستند، ویا اینکه شخص 4 مورد از 11 مورد معیارهای تشخیص را به همراه وجود یکی از علایم ونشانه ها ونیز به همراه یک ازمایش اتو انتی بادی مثبت داشته باشد

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير | 3 | ghnazary

  3 0