پرسش و پاسخ 

پرسش

 • علل بیماری لوپوس

  علل به وجود آورنده بیماری لوپوس کدام ها هستند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • بیماری لوپوس یک بیماری سیستم ایمنی است

  بیماری لوپوس یک بیماری اتوایمیون است که سیستم ایمنی به بافتهای خودی حمله می کند. عوامل متعددی گمان می رود که در شکل گیری این بیماری نقش داشته باشند که شامل عوامل ارثی، نور آفتاب، مصرف بعضی از داروها و عفونت های ویروسی از جمله آنها است.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير | 1 | Phasco-qc

  0 0