پرسش و پاسخ 

پرسش

  • آنتی بادی و آنزیم ها

    قطعه قطعه کردن آنتی بادی (Antibody Fragmentation) با کمک کدام آنزیم ها انجام میشود؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • قطعه قطعه کردن آنتی بادی

    قطعه قطعه کردن آنتی بادی را با استفاده از دو انزیم به نام های پپسین و پاپایین انجام میدهند که با پپسین به دو قطعه کریستالیزه شونده و یک قطعه متصل شونده به انتی ژن دوظرفیتی اما با پاپایین به سه قطعه کریستالیزه شوند و دو قطعه متصل شونده با انتی ژن یک ظرفیتی قطعه قطعه میشود.

    ۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت | 1 | ghnazary

    1 0