پرسش و پاسخ 

Soaking Time در تست الایزا

منظور از Soaking Time در تست های الایزا چیست؟ آیا در کیفیت نتایج نقشی دارد؟

ابتدا وارد سایت شوید