پرسش و پاسخ 

پرسش

 • روش استاندارد شمارش اسپرم

  برای شمارش اسپرم به روش استاندارد با کمک لام نئوبار ، آیا فرمول خاصی وجود دارد ؟ لطفا با ذکر منبع پاسخ دهید.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • روش استاندارد شمارش اسپرم

  برای شمارش اگر تعداد اسپرم ها زیاد بود با رقت بیشتر و اگر تعداد کم بود با رقت کمتر با اب مقطر رقیق کرده و با لام نئوبار در قسمت شمارش WBC یعنی 4 مربع بزرگ کناری شمارش کرده تعداد اسپرم بر حسب میلیون = تعداد سلول ×عکس رقت × 5/2 1000 كتاب آزمايشات اسپرم بر اساس WHO ترجمه : دكتر فرامرز قنبري

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۱۷ تير | 1 | shahmoradi

  1 0