پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • INR

  آزمايش زمان پروترومبين ( PT ) ، آزمايشي است که در آن مدت زماني را که طول مي کشد تا خون لخته شود اندازه گيري مي شود. همچنين آزمايش PT براي بررسي عملکرد داروهاي ضد انعقاد انجام مي شود. آزمايش PT ممکن است آزمايش INR نيز ناميده شود. INR ( نسبت همسو شده بين المللي )، روش استاندارد شده آزمون زمان پروترومبين ( PT ) است ، که بدون توجه به روش آزمايش انجام مي شود. با استفاده از سيستم INR ، درمان با دارو هاي رقيق کننده خون ( درمان ضد انعقاد ) هماهنگ و يکسان خواهد بود

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 2 | rasoul

  0 0
 • تست PT و محاسبه شاخص INR

  به منظور همسان سازی نتایج آزمایش پروترومبین که در مراکز آزمایشگاهی مختلف با استفاده از کیت های مختلف انجام می شود، شاخصی تحت عنوان INR تعریف می گردد. بر اساس این شاخص، برای یکسان سازی این نتایج یک عبارتی تعریف شده به نام نسبت نرمال شده بین المللی : International Normalized Ratio = INR نسبت نتیجه تست بیمار را بر نتیجه کنترل تقسیم میکنند و عدد حاصل را به توان مقدار عددی اندکس حساسیت بین المللی فاکتور ترومبوپلاستین میرسانند. به عنوان مثال اگر نتیجه آزمایش بیمار 16 ثانیه باشد و نتیجه تست کنترل 13 ثانیه باشد و اندکس حساسیت بین المللی فاکتور ترومبوپلاستین 1.2 باشد نتیجه نسبت نرمال شده بین المللی برای این ازمایش این بیمار 1.28 خواهد شد.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 1 | saremlab

  0 0