پرسش و پاسخ 

روش استاندارد شمارش اسپرم

برای شمارش اسپرم به روش استاندارد با کمک لام نئوبار ، آیا فرمول خاصی وجود دارد ؟ لطفا با ذکر منبع پاسخ دهید.

ابتدا وارد سایت شوید