کیت الایزا برای تعیین غلظت تام هورمون تری یدوتیرونین انسانی Human Total Triiodothyronine (T3) ELISA Kit مقدمه : استفاده روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی (EIA) امکان تعیین مقدار کمی بسیار از هورمون ها را در مایعات بدن فراهم می آورد. این روش از صحت، حساسیت، تکرارپذیری، سرعت و اختصاصی بودن کافی برخوردار است. این روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروئیدی تری یدوتیرونین (T3) در حجم کمی از سرم (50 میکرولیتر در هر اندازه گیری) برآورده می سازد. تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) از غده تیروئید ترشح می شوند و از طریق یک سیستم فیدبک حساس بین هیپوتالاموس و هیپوفیز تنظیم می شوند. هیپوتالاموس با آزادسازی هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) باعث تحریک غده هیپوفیز برای ترشح هورمون محرک تیروئید (TSH) می شود. اثر این هورمون باعث می شود تا غده تیروئید T3 و T4 را آزاد نماید. این هورمون ها به نوبه خود باعث تنظیم آزادسازی TRH و TSH از طریق مکانیسم کنترلی فیدبک می شوند. در موقع لزوم، این هورمون ها بداخل جریان خون آزاد می شوند. این هورمون ها عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از Thyroxine Binding Globulin (TBG) و آلبومین. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد درجریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون ها می باشد. هر گونه اختلال در غدد تیروئید، هیپوفیز و هیپوتالاموس ممکن است غلظت این هورمون ها را در جریان خون تغییر دهد. اساس روش اندازه گیری : کیت الایزای T3 موجود بر اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است. T3 موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی پلی کلونال خرگوشی ضد T3 پوشش داده شده (coated) بر روی چاهک ها با T3 متصل به آنزیم Horseradish Peroxidase (HRP-T3) رقابت می کند. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور معکوس با غلظت T3 در نمونه ها متناسب است. استانداردهای T3 با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت T3 ، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید. معرف ها : 1- میکروپلیت پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی ضد T3 تهیه شده در خرگوش پوشش داده شده اند. 2- کونژوگه آنزیمی (HRP-T3) : یک ویال 12 میلی لیتری آماده مصرف. 3- استانداردها : 6 ویال یک میلی لیتری از استاندارد با غلظت های T3 0، 5/0، 1، 2، 5 و 7.5 نانوگرم در میلی لیتر (ng/ml) که در سرم نرمال انسانی تهیه شده و از تیومرسال بعنوان نگهدارنده استفاده شده است. 4- سرم کنترل: دو ویال لیوفیلیزه که باید در 5/0 میلی لیتر آب مقطر تهیه شود. 5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 50 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب مقطر رقیق شود. 6- محلول رنگ زا: یک ویال 12 میلی لیتری محلول آماده مصرف 7- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 12 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال. مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست : 1- سمپلرهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق 2- آب مقطر 3- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس. 4- کاغذ جاذب رطوبت نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان : 1- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند. 2-از تماس محلول متوقف کننده واکنش (I N H2SO4) خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید. 3-از استفاده از مواد پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمائید. 4- درب ظروف را پس ار استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید. 5- محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارنده مثل سدیم آزاید نباید در واکنش آنزیمی وارد شوند. تهیه و جمع آوری نمونه : 1- آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیدا همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند. 2- نمونه ها را می توان برای دو روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. 3- از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خوداری کرد. آماده سازی معرف ها : 1- کلیه معرف ها را به دمای اتاق برسانید. قبل از استفاده آنها را به آرامی تکان دهید. 2- برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حج
  • شرایط پرداخت : نقدی، مدت دار - 60 روزه، مدت دار - 15 روزه، مدت دار - 30 روزه، مدت دار - 45 روزه
  • نحوه ارسال : زمینی( اتوبوس)، تی پاکس، پیک موتوری
  • قیمت : 1.100.000 ریال

کیت الایزا
مدل : T3 96 test
جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید
تاریخ ارسال : پنج‌شنبه، 30 خرداد 1392
تاریخ اعتبار : دوشنبه، 28 مرداد 1392
محصولات مرتبط