اخبار شرکت

پارسیان زیست
درباره شرکت:
شرکت پارسیان زیست د رسال 1387 تاسیس گردیده وتاکنون توانسته در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی ولوازم ازمایشگاهی خدمات شایان ذکری انجام دهد

خدمات شرکت:
لوازم آزمایشگاهی یکبار مصرف پلیت لوله فالکن میکروتیوب نوک سمپلر

نوع فعالیت: وارد کننده، توزیع کننده، نمایندگی
گروه کاربری : عاوم آزمایشگاهی

برند ها :
  • برند gereiner bio one (شرکت gereiner bio one)
  • برند sorfa (شرکت lonza)
  • برند spl (شرکت Membrane-solution)

محصولات