اخبار شرکت

شرکت پویا
درباره شرکت:
فروش کیتها با برند پویا

خدمات شرکت:
فروش کیتها با برند پویا

نوع فعالیت: توزیع کننده، تولید کننده
گروه کاربری : عاوم آزمایشگاهی

برند ها :
  • برند پویا (شرکت پویا)

محصولات