گروه بندی اطلس

    هماتولوژی
tjpzoom picture title
PLATELETS AGGREGATES
tjpzoom picture title
GIANT PLATELET
tjpzoom picture title
- PLATELET
tjpzoom picture title
MEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
PROMEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
MEGAKARYOBLAST
tjpzoom picture title
PLATELETS ANISOCYTOSIS
tjpzoom picture title
PLATELET
tjpzoom picture title
- MEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
MEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
PROMEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
MEGAKARYOBLAST
tjpzoom picture title
PLATELETS ANISOCYTOSIS
tjpzoom picture title
PLATELET
tjpzoom picture title
MICROMEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
PROMEGAKARYOCYTE
tjpzoom picture title
MEGAKARYOBLAST
tjpzoom picture title
Normal Bone Marrow: PERIODIC-ACID SCHIFF (PAS) REACTION
tjpzoom picture title
GIANT PLATELET
tjpzoom picture title
PLATELET
1 2 3 4 5 6 7 8 9

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هرپس, Spinreact, عدم رعایت بهداشت دهان و دندان, لاتکس, mesothelial, اتوآنالايزرهايي, هايپركروم, هماگلوتیناسیون, پيلونفريت, هموگلوبین, sediment, تترااستیک, گلوکورونیداز, آدنو, مولکولی, هموگلوبین, billirubin, APA, اتيلن, مکانیزم, İrankörfəzi, کریپتوسپوریدیوزیس, ویروسی, ویروس HIV, پوکی, اسپکتروفتومتر, خانواده های بیماران ام اس, باکتریی ها سوارمینگ, هماتولوژی, ترشح سرتونین, میکروب, اسپیروکت, استریلیتی, گرمایی, فنازوپيريدين, HEMOGLOBIN, میکروارگانیسم‌, مورفولوژی و شناسایی, میکروارگانیسم, کروموزمهای, مولتیپل, آنمی همولیتیک وابسته به دارو, بالینی, دكتر تي ‌مينگ ‌سو, یکنواختی-حلالیت-فعالیت, ميكروارگانيسم, واندربیلت, Cystine, نانوباکتر, ساركوئيدوز, همولیتیک, Observational, فهرست آزمایش های بیوشیمی, آلرژی, میکروسکوپ, دندانپزشکی, کنترل کیفی آزمایش ها و تجهیزات, متاستاز, لکوسیت, حکیم سیداسماعیل جرجانی, سايتوكاين, شرکت فارمد آوران, pH, استفراغ در اثر ناراحتی معده, سردردهای مزمن, گلوتاتیون و کاتالاز و سوپراکسید دیس موتاز, پروکاریوتی, ترمیم پوست , اپیدمی, شوك هيپوولميك,