گروه بندی اطلس

    قارچ شناسي
tjpzoom picture title
Spherules of Coccidioides immitis
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Cryptococcus neoformans
tjpzoom picture title
M. gypseum 40x
tjpzoom picture title
M. gypseum
tjpzoom picture title
Fusarium 40x
tjpzoom picture title
Coccidioides immitis
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Candida albicans
tjpzoom picture title
Favus 40x
tjpzoom picture title
M. gypseum 40x
tjpzoom picture title
Favus. 40x
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Cryptococcus neoformans
tjpzoom picture title
Candida pneumonia
tjpzoom picture title
M. gypseum
tjpzoom picture title
M. gypseum 40x
tjpzoom picture title
E. floccosum
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Cryptococcus neoformans
1 2 3 4 5 6

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

معرفی بازار کار و رشته هماتولوژی, نانوذرات, پدیده homotaxis, الكترونيك, Perzijski, گلومرولی, ویتامین‌ها, لنزهای, کلستروم (آغوز), PLT, ويتامين, Vaccination, علل افزايش وزن مخصوص ادرار, pipetting, آنترو, تاموکسی‌فن, اسموتیک, PPD, سولفانیلیک, ابژکتیو, لپتین, هماتوکریت, ميكروائروفيل, غربالگری بیماری کم کاری تیرویید, سوسپاسیون, ناشتایی, کورینه, نمونه‌هاي, نانوباکتر, گالاکتوز, قارچ شناسی, مدفوعی, نابارور, هموگلوبين, مولکول DNA در اينترفاز, آنیون, Toxoplasma gondii, هيدروژني, فویل, سیتوپلاسمی, ژیاردیـا لامبلیــا (دئودنالیس) , متاستاز, محیط باکتری, کلسیفیکاسیون, ناقل, نکروز, کایمریک, استرپتولیزین, ویتامین, GSD, بتاتالاسمي, میزان crp, میگرنی, هورمونها, سرطان لوزالعمده, رگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خونی , تليال, ﺳﺎرﮐﺎرﯾﺪي, پرپوس, هموگلوبین, هیستوشیمی, يداستنبرگ, واکنشـهای, سيتوزول, نئوپلاستیک, مورژلونز, تحقیقات, نفلومتري, اسیدوز, هماچوري,