گروه بندی اطلس

    قارچ شناسي
tjpzoom picture title
Spherules of Coccidioides immitis
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Cryptococcus neoformans
tjpzoom picture title
M. gypseum 40x
tjpzoom picture title
M. gypseum
tjpzoom picture title
Fusarium 40x
tjpzoom picture title
Coccidioides immitis
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Candida albicans
tjpzoom picture title
Favus 40x
tjpzoom picture title
M. gypseum 40x
tjpzoom picture title
Favus. 40x
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Cryptococcus neoformans
tjpzoom picture title
Candida pneumonia
tjpzoom picture title
M. gypseum
tjpzoom picture title
M. gypseum 40x
tjpzoom picture title
E. floccosum
tjpzoom picture title
Histoplasma capsulatum
tjpzoom picture title
Cryptococcus neoformans
1 2 3 4 5 6

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ايزوتوپ, زخم‌ها و خونريزي گوارشي, کورینه, granulation, لوکوسیت, کانداکتیویتی, هپارین،, كيفيت،, يليروبين, هماتولوژی, کیستیک, همولیز, انتی بیوتیک ها , زندگي با همه مسائل و سختي هايش خيلي زيباست., پرولاکتین, باندهای, MCH, اسپیروکت, جنتامایسین, آمونیوم, هماتوکسین, نرم‌افزارهای, فسفوایپید, توكسوپلاسموز, كلني, رشد غیرطبیعی زخم‌ها , گرمایی, Specifications, ویتامین, نوزاد, مستندات, ترانسفراز, فنيرامين, clone, مونونوکلئوز, ویتامین, ربات‌های شبه انسانی, ﭘـﺎﺗﻮژن, E.coli, اجزا کمپلمان در محیط آزمایشگاه, هموگلوبین, هموگلوبین, تیروتوکسیکوز, BioRad Controls, تشخیص طبی, سرطان رکتوم راست روده, منوکلنال, آزمایشگاه پاتولوژی, Blighted, ویتامین, ماسوله, کارسینوم, ديوکسين (Dioxin) يک سم بسيار قوي, هیپوکرومی, Persianagulfo, درمان جای جوش, هليكوباكتر, ویتامین, کابرگولین, کاردیولوژی در بیمارستان دانشگاه گنتوفت, دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی, میکروسکوپ, مرفولوژی, Virus, واکسینیا, انكوباتورگذاري, هلمنت, میکروب شناسی, گرانولیشن, آیلو,