گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Trichocephalus female 10x


Trichocephalus female
tjpzoom picture title

glomerulus in a patient with focal segmental glomerulosclerosis


This trichrome stain of a glomerulus in a patient with focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) demonstrates blue collagen deposition. FSGS accounts for about a sixth of cases of nephrotic syndrome in adults and in children
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present. Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: The reaction seen in indicated segmented neutrophil leucocyte is usually weaker than in maturing forms of granulopoiesis. Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

computed tomographic (CT) scan with contrast of the abdomen


This computed tomographic (CT) scan with contrast of the abdomen in transverse view demonstrates multiple mass lesions representing metastases from a colonic adenocarcinoma. A normal spleen appears at the lower right in the image (on the patient's left)
tjpzoom picture title

M. gypseum


M. gypseum
tjpzoom picture title

Phase contrast – chain of Enterococcus faecalis


Chain formation becomes more pronounced when E. faecalis is grown in broth rather than on solid media. The cells are ovoid and elongated in the direction of the chain
tjpzoom picture title

Clostridium perfringens


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. Colonies are surrounded by a double-zone haemolysis, which consists of an inner clear zone and an outer hazy zone
tjpzoom picture title

Mycobacterium avium complex


6- Mycobacterium avium complex (MAC) with acid fast stain often has the characteristic appearance shown here with numerous mycobacteria filling macrophages. Such macrophages may be distributed diffusely or in clusters
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high or relatively high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast containing abundant primary azurophilic granularity, however, without formed perinucler zone (typical for promyelocytes) In the picture there is one more cell at the same stage of maturation and two promyelocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil metamyelocyte 4. band neutrophil 5. segmented neutrophil 6. plasmocyte 7. eosinophil 8. pycnotic normoblast 9. lymphocyte
tjpzoom picture title

Arcanobacterium pyogenes


Small, Gram-positive rods. These are either straight, slightly curved or club-shaped. Division may produce angular and palisade arrangements of cells. Some cells may include metachromatic granula.
tjpzoom picture title

Rupture of an ectopic pregnancy


Sometimes blood clot and chorionic villi, as seen here, are recovered outside of the tube following rupture of an ectopic pregnancy. Other sites of ectopic implantation include ovary, abdominal peritoneum, and cornual (uterine) portion of fallopian tube.
tjpzoom picture title

autosomal recessive polycystic kidney disease


Here is a cut section of a kidney with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Note that the cysts are fairly small but uniformly distributed throughout the parenchyma so that the disease is usually symmetrical in appearance, with both kidneys markedly enlarged. The recurrence risk for this disease is, of course, 25% because of the autosomal recessive inheritance pattern. Affected babies usually do not survive long. This disorder is linked to an abnormal fibrocystin protein produced by the PKHD1 gene
tjpzoom picture title

large cyst


Occasionally, a simple renal cyst can reach a large size and mimic a tumor mass, though the difference is usually obvious with radiographic procedures. Such a large cyst can be complicated by hemorrhage or rupture
tjpzoom picture title

Normal secretory phase endometrium


This is normal secretory phase endometrium. Note the larger tortuous glands with secretions. The secretory phase follows a set 14 day course leading to either implantation of a fertilized ovum or menstruation.
tjpzoom picture title

Phase contrast of Bordetella bronchiseptica


Gram-negative coccobacilli
tjpzoom picture title

Fecal Parasites


Fecal material, including eggs of intestinal parasites, sometimes contaminates voided urine samples. For example, the structure at the right was found in the urine of a cat. In the upper panel is a low magnification view showing a packet of eggs. In the lower panel, higher magnification reveals the internal structure of the hexacanth embryos of Dipylidium caninum.
tjpzoom picture title

bilaterally enlarged kidneys


294) This infant died soon after premature birth at 23 weeks gestation from pulmonary hypoplasia as a result of oligohydramnios. The oligohydramnios resulted from markedly diminished fetal urine output as a consequence of polycystic kidney disease. Note the bilaterally enlarged kidneys that nearly fill the abdomen below the liver. The histologic appearance in this case, coupled with the gross appearance., was consistent with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD).
tjpzoom picture title

Cryptococcus neoformans


In cerebrospinal fluid obtained via lumbar puncture, Cryptococcus neoformans organisms are highligted by their surrounding capsule, which is white, with a central rounded pale nucleus. Two cryptococcal organisms are seen here
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast in the blood and two band neutrophilic leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

M. Gypseum 40x


M. Gypseum
tjpzoom picture title

MONOBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, usually light Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: oval, round, sometimes irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: In the picture a monoblast is depicted. Also numerous other maturating cells of granulopiesis are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil myelocyte 4. proerythroblast 5. pycnotic normoblast 6. polychromatic normoblast 7. band neutrophil
tjpzoom picture title

insulitis of an islet of Langerhans


This is an insulitis of an islet of Langerhans in a patient who will eventually develop type I diabetes mellitus. The presence of the lymphocytic infiltrates in this edematous islet suggests an autoimmune mechanism for this process. The destruction of the islets leads to an absolute lack of insulin that characterizes type I diabetes mellitus.
tjpzoom picture title

Escherichia coli


E. coli where there is no haemolytic zone around the colonies. Medium-sized, grey colonies
tjpzoom picture title

E. floccosum 40x


E. floccosum
tjpzoom picture title

Tyrosine


Tyrosine crystals are usually seen as fine brownish needles. These can be associated with severe liver disease in humans, but they are very rarely seen in domestic animals
tjpzoom picture title

P. vivax old (T) 100x


P. vivax old
tjpzoom picture title

Normal proliferative endometrium


This is the microscopic appearance of normal proliferative endometrium in the menstrual cycle. The proliferative phase is the variable part of the cycle. In this phase, tubular glands with columnar cells and surrounding dense stroma are proliferating to build up the endometrium following shedding with previous menstruation.
tjpzoom picture title

ANA


Pattern nucleolar. Anti-PM-Scl?
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This is a normal glomerulus by light microscopy. The glomerular capillary loops are thin and delicate. Endothelial and mesangial cells are normal in number. The surrounding tubules are normal. Life is good
tjpzoom picture title

NEUTROPHIL MYELOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue or of pale pink colour undiscernible halo Granularity: abundant, thick azurophilic and neutrophilic granulation Nucleus' shape: oval or kidney shaped Type of chromatin: partially condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: 5 - 20 % Comment: There are eight neutrophilic metamyelocytes in the picture. Besides, other granulocytes, promonocyte, lymphoplasmocyte, lymphocytes and erythroblasts. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. neutrophilic metamyelocyte 2. band neutrophil 3. promyelocyte 4. plasma cell 4. monocyte 5. promonocyte 6. basophilic erythroblast 7. intermediate erythroblast 8. lymphocyte 9. lymphoplasmocyte
tjpzoom picture title

Moltilocolaris 10x


Moltilocolaris
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocyts: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Typical, diffuse, weak, positive reaction in monocyte indicated by the arrow. This reaction is distinctly weaker than in neutrophils. Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - TOXIC GRANULATION


Granularity: thick granules, more eosinophilic stained than typical neutrophilic granularity. Single granules with a tendency to aggregate. Occurrence in blood: normally not present Comment: Band neutrophil leucocyte with dark, very abundant toxic granulation. Also anisocytosis of erythrocytes. Numerous ovalocytes. Normal platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Mycobacterium avium


Mycobacterium avium complex (MAC) may produce grossly visible granulomas, as seen here in the spleen. However, often there is organ enlargement, but no visible granulomas
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Three-lobulated segmented neutrophil leucocyte with fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

جنین, میکروارگانیسم, كم خوني فقر آهن, خواص ضدالتهابی آسپیرین, میکروسکوپ, ویتامین, نوتروفيل, توت فرنگی, پرونوموبلاست, هموگلوبین, استرادیول, کمپلکسا, باكتري جنس بروسلا, آبلیمو, اصطلاحات پزشکی و آزمایشگاهی, کربوهیدراتی, متابولیت, ویریون, تب كنگو, HSV-1, دانشکده پزشکی, ابن‌سینای, پاتولوژیکی, تست اویدیتی, شریانهای, تار, مویرگهای, آزمایشگاه مرجع سلامت, virulence, Bioinspiration, استرلیزه, الکترودهای, count, هیپوتیروئیدی, اپیکتوگرام, تفسیر, CA125, هیدرولیز, C1Q, كمپلمان, لوزالمعده, انسولينوما, ريبوزومي, رادیولژیک, Microbiology, هاپلوئید, لومبار, هموگلوبین, مرفولوژی, پیوندی, Aquaspirillum, میکروبی, قطر هاله, هیدروکسی, مورفيك, درمان آفتاب سوختگی کودک , هماتولوژی, سم اپسيلون, گلیکوپروتئین, فليم فتومتر, هیپوتالاموس, رشته علوم آزمايشگاهي, GVHD, آلانین, ویروسها, بیماری تخمدان, بتاتالاسمي, تروپونین, میوز, کیت های کالبایوتک,