گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


Correct name: Staphylococcus aureus subsp. aureus. Medium-sized, raised, glistening colonies. The colonies are pigmented, the colour varying from grey-white, to yellow, or orange
tjpzoom picture title

Mature schizonte


Mature schizonte
tjpzoom picture title

fibrin thrombi in glomerular and interstitial capillaries


Very similar to thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is hemolytic-uremic syndrome (HUS). The two conditions may be difficult to tell apart. HUS can be a leading cause for acute renal failure in children. Ingestion of foods, such as poorly cooked ground beef, introduces a verotoxin-producing E. coli infection into the GI tract. Such strains are often identified by serotyping, typically type O157:H7. A bloody diarrhea is followed in a few days by renal failure caused by endothelial injury from the toxin, leading to the characteristic fibrin thrombi in glomerular and interstitial capillaries. Most patients recover in a few weeks with supportive dialysis
tjpzoom picture title

Trichothecium 40x


Trichothecium
tjpzoom picture title

ANISOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of microcytes, macrocytes and normocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Distinct anisopoikilocytosis. One megalocyte and numerous macro- and microcytes are present. Most cells are ovalocytes, also schistocytes are visible. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. megalocyte 2. macrocyte 3. microcyte 4. schistocyte
tjpzoom picture title

Schistosoma mansoni female 4x


Schistosoma mansoni female 4x
tjpzoom picture title

334) Post-infectious glomerulonephritis


Post-infectious glomerulonephritis is immunologically mediated, and the immune deposits are distributed in the capillary loops in a granular, bumpy pattern because of the focal nature of the immune complex deposition process
tjpzoom picture title

Leishman bodies 100x


Leishman bodies
tjpzoom picture title

POLYCHROMASIA


Definition: The red cell takes the basic and the acid dyes and exhibits violet tint, which results from the presence of ribonucleic acid in the cell. These cells are reticulocytes. Occurrence in blood: < 1.5 % of erythrocytes in normal blood Comment: Intensive polychromasia. Close to the indicated cell by the arrow, more three other show polychromasia. All these cells are micro-, macro- or megalocytes and do not show perinuclear zone and correspond to reticulocytes. Also considerable anisocytosis and single cells with basophilic stippling are present. Platelets are normal. Staining: MGG Magnification: x 500 1. polychromatic erythrocyte 2. basophilic stippling
tjpzoom picture title

A normal adult ovary


A normal adult ovary has been sectioned here to reveal a hemorrhagic corpus luteum. Note the dark red-black hemorrhagic region surrounded by a thin rim of yellow corpus luteum
tjpzoom picture title

POIKILOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of differently shaped erythrocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Severe anisopoikilocytosis in the course of -thalassemia. Different types of poikilocytes are present, beginning from microcytic to megalocytic form. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

congenital neuroblastoma of the right adrenal


This neonate had a congenital neuroblastoma of the right adrenal. This neoplasm (marked by the white arrow) is displacing the liver to the left of the body.
tjpzoom picture title

BURR-CELLS (ECHINOCYTES)


Definition: Erythrocytes with regular, short spicules of cytoplasm. The cells are usually biconcaved. Occurrence in blood: normally not present Comment: Many echinocytes, among them there are single normal erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


With Gomori methenamine silver stain at high magnification, the cysts of Pneumocystis carinii in lung have the appearance of crushed ping-pong balls
tjpzoom picture title

Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney


You may see references to polycystic kidney disease that include Potter's classification. Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney, type III is dominant polycystic kidney disease (DPKD), and type IV is cystic change with congenital urinary tract obstructions
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: PERIODIC-ACID SCHIFF (PAS) REACTION


Reaction product: red granules, where glycogen is present Occurrence: Neutrophils: positive diffuse reaction from the stage of promyelocyte (weak positive) to segmented forms (strong positive) Basophils: numerous granules Eosinophils: positive diffuse reaction in the cytoplasm Monocytes: fine granules Lymphocytes: negative reaction, granules are rarely present in normal lymphocytes Erythroblasts: negative Megakaryocytes: diffuse reaction or small granules in the cytoplasm Staining: PAS method Comment: Fine granular positive reaction in a monocyte. In three neutrophil leucocytes the reaction is weaker and diffuse. Magnification: x 500
tjpzoom picture title

Acinetobacter calcoaceticus


Small, grey, smooth colonies that cause no alteration of the blood. This culture has been incubated at 30°C. General characteristics: Gram-negative. Catalase-positive and oxidase-negative. Non-motile (akinetos means unable to move). Attacks sugars by oxidation or not at all. Optimum temperature for growth is 20-30°C. Part of the aerobic psychrotropic spoilage flora of raw foods. Older culture of Acinetobacter calcoaceticus, where the cells now have a coccal morphology. Older cultures may also be Gram-positive.
tjpzoom picture title

Escherichia coli


Medium-sized grey colonies. The colonies have a characteristic odour General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars by fermentation and gas is produced. Motile. Mesophilic
tjpzoom picture title

nodular glomerulosclerosis


This is nodular glomerulosclerosis (the Kimmelstiel-Wilson lesion) of diabetes mellitus. Nodules of pink hyaline material form in regions of glomerular capillary loops in the glomerulus. This is due to a marked increase in mesangial matrix from damage as a result of non-enzymatic glycosylation of proteins
tjpzoom picture title

Gram stain of Clostridium sporogenes


Gram-positive rods, many containing spores
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

benign leiomyoma


38) Here is the microscopic appearance of a benign leiomyoma. Normal myometrium is at the left, and the neoplasm is well-differentiated so that the leiomyoma at the right hardly appears different. Bundles of smooth muscle are interlacing in the tumor mass.
tjpzoom picture title

AMA


Primate stomach: antibodies against mitochondria. With urea-pretreatment (top) and without urea-pretreatment bottom
tjpzoom picture title

Wilms tumor


This is a Wilms tumor that is composed microscopically of nests and sheets of dark blue cells at the left with compressed normal renal parenchyma at the right
tjpzoom picture title

SCHISTOCYTE


Definition: Irregularly shaped erythrocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: The arrow indicates one of two schistocytes. Also anisocytosis of erythrocytes is visible. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Same Blood Agar plate as seen in previous picture. The colonies are surrounded by a wide haemolytic zone
tjpzoom picture title

Viral hepatitis


Viral hepatitis leads to liver cell destruction. A mononuclear inflammatory cell infiltrate extends from portal areas and disrupts the limiting plate of hepatocytes which are undergoing necrosis, the so-called "piecemeal" necrosis of chronic active hepatitis. In this case, the hepatitis B surface antigen (HbsAg) and hepatitis B core antibody (HbcAb) were positive
tjpzoom picture title

intrahepatic obstruction


Here is an example of intrahepatic obstruction with a small stone in an intrahepatic bile duct. This could produce a localized cholestasis, but the serum bilirubin would not be increased, because there is plenty of non-obstructed liver to clear the bilirubin from the blood. However, the serum alkaline phosphatase is increased with biliary tract obstruction at any level
tjpzoom picture title

chronic inflammatory cells


The large collection of chronic inflammatory cells here is in a patient with a history of multiple recurrent urinary tract infections. This is chronic pyelonephritis
tjpzoom picture title

SPHEROCYTE


Definition: Spheroidal erythrocyte of lower diameter in comparison with normal red cell; without central pallor and more dark than normocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: Three spherocytes, one of them is indicated by the arrow. Also not much expressed anicytosis of the erythrocytes are shown. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

SPHEROCYTE


Definition: Spheroidal erythrocyte of lower diameter in comparison with normal red cell; without central pallor and more dark than normocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: Two spherocytes differ from the rest of the erythrocytes in diameter, having no perinuclear zone and darker staining. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Aspergillus 40x


Aspergillus
tjpzoom picture title

Hyaline Casts


Hyaline casts are formed in the absence of cells in the tubular lumen. They have a smooth texture and a refractive index very close to that of the surrounding fluid. Reduced lighting is essential to see hyaline casts. Lower the substage condenser. When present in low numbers (0-1/LPF) in concentrated urine of otherwise normal patients, hyaline casts are not always indicative of clinically significant renal disease. Greater numbers of hyaline casts may be seen in association with proteinuria of renal (e.g., glomerular disease) or extra-renal (e.g., overflow proteinuria as in myeloma) origin. In such cases it has been proposed that the presence of excessive serum protein in the tubular lumen promotes precipitation of the Tamm-Horsefall mucoprotein.
tjpzoom picture title

Tubo-ovarian abscess


This is an example of a tubo-ovarian abscess from Neisseria gonorrheae. Gonorrhea leads to several complications in the female genital tract, including acute inflammation with abscess formation as well as chronic inflammation with tubal scarring (and a greater likelihood of ectopic pregnancy) and pelvic inflammatory disease. Here, there is no clear boundary between tube and ovary and the dilated tube is filled with purulent material.
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This normal glomerulus is stained with PAS to highlight basement membranes of glomerular capillary loops and tubular epithelium. The capillary loops of this normal glomerulus are well-defined and thin
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کشت میکروب, پيكوگرم, هيدروژن, FASTING BLOOD SUGAR, میکروسکوپ, سندرم استكهلم, ماهیچه, ویتامین, ترموفيلوس", انفوزیون, کلسیفیه, استافيلوكوكي, هماتولوژی, ویروس, استئومالاسی, سلولار, کمپلمان, کاندیدا, محیطهای TSA و BHIA, گونادوتروپین, رتروسپکتیو, نشانگرهای, سيستم استرپ – اويدين, carinii, آمینواسید, ایمونوگلوبولین, ThunderBolt, صادق آملی لاریجانی, اينترفرون, ﻟﯿﭙﻮزوم, مویرگهاست, بیماری سل, مسواک زدن , G6PD, ميكوباكتريوم, دهمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی, میتوکندری, نوتروفيل, ترانسفیوژن, آلرژی‌زا, ماژور, ویکتیوتا, هموگلوبين, Viro-immun كشور آلمان, F. oxysporum, پلاک‌های دندانی , هاپکینز, گرانولهای, نانو, Wiener, اداره کل تجهیزات پزشکی, تست, مختصر, میکرولیتر, بیماری راشی تیسم, دستگاه گوارش , لنفوسيت, میکروول, آنزيمهاي, رزورسینول, آنژیوتانسین, دندانپزشکان, Hb, پلاکت, توبولار, دانشگاه سنت لوییس, نانوباکترهای, کلاسیک, پیتوسپورم, پاسخگویی,