گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Trichomycosis axillaris 10x


Trichomycosis axillaris
tjpzoom picture title

SCHISTOCYTES


Definition: Irregularly shaped erythrocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: The indicated schisocyte is one of six presented in the picture. Also discrete anisocytosis of the erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. schistocyte 2. microcyte
tjpzoom picture title

Yeast


Yeast
tjpzoom picture title

Moniezia benedan immature 4x


Moniezia benedan immature
tjpzoom picture title

Gram stain of Bacillus cereus


Large, Gram-positive rods in chains
tjpzoom picture title

Transitional Cells


Transitional epithelial cells originate from the renal pelvis, ureters, urinary bladder and/or urethra. Their size and shape depends on the depth of origin in the mucosa. Most often they are round or polygonal; less commonly pear-shaped, tailed, or spindle-shaped. They are generally somewhat smaller and smoother in outline than squamous cells, but larger than WBC. They may develop refractile, fatty inclusions as they degenerate in older specimens (arrow, upper panel). In cleanly-collected normal samples, transitional cells are few, and present as single cells or small clusters (arrow, lower panel, Sedi-Stain). Specimens collected by catheter sometimes contain large sheets of cells scraped off during passage of the catheter. In inflammatory conditions causing hyperplasia of the urinary mucosa, larger numbers/clusters may exfoliate. In such cases, differentiation from neoplastic transitional cells may be difficult.
tjpzoom picture title

extensive portal tract fibrosis with sclerosing cholangitis


This trichrome stain of the liver demonstrates extensive portal tract fibrosis with sclerosing cholangitis. The hepatocytes are normal
tjpzoom picture title

Phase contrast of Clostridium perfringens


Large rods with blunt ends. No spores are seen
tjpzoom picture title

Phase contrast of Branhamella ovis


Cocci that usually occur as pairs
tjpzoom picture title

Cladosporium 40x


Cladosporium
tjpzoom picture title

areas of papillary necrosis


The pale white areas involving some or all of many renal papillae are areas of papillary necrosis. This is an uncommon but severe complication of acute pyelonephritis, particularly in persons with diabetes mellitus. Papillary necrosis may also accompany analgesic nephropathy. [Image courtesy of Dr. John Nicholls, Hong Kong University
tjpzoom picture title

Sepedonium 40x


Sepedonium
tjpzoom picture title

a renal vein thrombus


The white arrow marks a renal vein thrombus. There are a host of etiologies for renal vein thrombosis, including trauma, compression by neoplasms, renal vein invasion by renal cell carcinoma, and nephrotic syndrome with membranous glomerulonephritis
tjpzoom picture title

A long-standing obstruction


A long-standing obstruction (probably congenital) at the ureteral orifice through which the metal probe passes led to the marked hydroureter and hydronephrosis seen here. In the intravenous urogram below, note the dilation of the right ureter, compared to the normal left ureter. This patient had vesicoureteral reflux. Such obstructive processes increase the risk for urinary tract infection
tjpzoom picture title

Enterococcus faecalis


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. There is a narrow green zone around the colonies. This 'greening' is caused by the accumulation of hydrogen peroxide converting the haemoglobin to methaemoglobin in the agar. Sometimes the 'greening' may be absent because the bacterium can produce pseudocatalase
tjpzoom picture title

MATURE EOSINOPHIL


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pale, covered by granules Granularity: abundant eosinophilic (orange-red) Nucleus' shape: lobulated, semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 2 - 4 % marrow: < 2 % Comment: Single eosinophil leucocyte with bi-lobulated nucleus. Also anisocytosis of erythrocytes and ovalocytes. Normal platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Postpartum uterus


This is a normal postpartum uterus 5 days following delivery. Note how quickly the uterus is returning to its normal non-pregnant size.
tjpzoom picture title

malignant nephrosclerosis


In malignant nephrosclerosis, the kidney demonstrates focal small hemorrhages. This is often due to an accelerated phase of essential hypertension in which blood pressures are very high (such as 300/150 mm Hg)
tjpzoom picture title

Cercaria Schistoma mansoni 10x


Cercaria Schistoma mansoni
tjpzoom picture title

Fatty Casts


Fatty casts are identified by the presence of refractile lipid droplets. The background matrix of the cast may be hyaline or granular in nature. Often, they are seen in urines in which free lipid droplets are present as well. Fatty casts are the most common type seen in cat urines. Interpretation of the significance of "fatty" casts should be based on the character of the cast matrix, rather than on the lipid content per se. Pictured here is a fatty cast with a hyaline matrix. Also notice the free lipid droplets in the background. Such droplets are most commonly seen in feline urine. As an isolated finding, lipiduria is seldom of clinical significance.
tjpzoom picture title

Bacillus subtilis


Initially the colonies are small and mucoid, but quickly become medium-sized. The surface of the colonies dries out and become wrinkled. Underneath, the surface the colonies may be mucoid or dry. The colonies adhere to the agar and appear brownish or greenish, although the wrinkles are lighter in colour. General characteristics: Gram-positive, long rods with a diameter < 0.9 µm. Catalase-positive. Attacks sugars by fermentation. Motile
tjpzoom picture title

334) Post-infectious glomerulonephritis


Post-infectious glomerulonephritis is immunologically mediated, and the immune deposits are distributed in the capillary loops in a granular, bumpy pattern because of the focal nature of the immune complex deposition process
tjpzoom picture title

Vivax 100x Ameboid


Vivax 100x Ameboid
tjpzoom picture title

Phase contrast-long chain of Bacillus cereus


Gram-positive rods with a diametre > 0.9 µm. In young cultures globules may be seen within the cells. Spores are ellipsoidal, central or paracentral and do not cause appreciable swelling of the sporangia.
tjpzoom picture title

metastatic infiltrating ductal carcinoma from breast


Microscopically, metastatic infiltrating ductal carcinoma from breast is seen on the right, with normal liver parenchyma on the left
tjpzoom picture title

PAPPENHEIMER BODIES


Definition: Very fine dark separated or connected granules present in the cytoplasm of the erythrocyte, particularly often near the periphery of the red cell. Probably these are the equivalent to iron granules of siderocytes. Occurrence in blood: a small number present in normal blood Comment: In many erythrocytes there are Pappenheimer’s bodies (granules indicated by the end of the arrow). Also anisocytosis of the erythrocytes and presence of ovalocytes and schistocytes. Polychromatophilic cell is present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. schistocyte 2. elliptocyte 3. acanthocyte
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Giant platelet considerably degranulated. Besides, anisocytosis of platelets. There is a neutrophil leucocyte containing small vacuoles. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Wilms tumor


Wilms tumor resembles the fetal nephrogenic zone of the kidney. The tumor shows attempts to form primitive glomerular and tubular structures
tjpzoom picture title

MACROPHAGE


Size of the cell: 15 - 45 m Shape of the cell: oval, round or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue, clear Granularity: heterogenous in number and character Nucleus' shape: oval, round or irregular Type of chromatin: coarse Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: no present marrow: structural elements of marrow Comment: A macrophage in the centre of the field. Besides, there are numerous erythroblasts at different stage of maturation, blast forms, monocyte, band neutrophil and lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Adenocarcinoma of the endometrium


This uterus is not enlarged, but there is an irregular mass in the upper fundus that proved to be endometrial adenocarcinoma on biopsy. Such carcinomas are more likely to occur in postmenopausal women. Thus, any postmenopausal bleeding should make you suspect that this lesion may be present.
tjpzoom picture title

Curvularia 40x


Curvularia
tjpzoom picture title

membranous glomerulonephritis


Here is the light microscopic appearance of membranous glomerulonephritis in which the capillary loops are thickened and prominent, but the cellularity is not increased. Membranous GN is the most common cause for nephrotic syndrome in adults. Some cases of membranous GN can be linked to a chronic infectious disease such as hepatitis B, a carcinoma, or SLE, but many cases are idiopathic
tjpzoom picture title

Starch Granules


Granular starch (Biosorb) is used as powder on surgical and exam gloves. These granules are commonly encountered as contaminants not only in urine sediments, but also in cytology smears of various types. They are variable in size, round to polygonal in shape, colorless, and usually have a circular or Y-shaped "dot" in the center
tjpzoom picture title

Arcanobacterium pyogenes


Small, Gram-positive rods. These are either straight, slightly curved or club-shaped. Division may produce angular and palisade arrangements of cells. Some cells may include metachromatic granula.
tjpzoom picture title

endometrial cavity


In the upper fundus of the uterus protruding into the endometrial cavity is a nodule that proved to be a leiomyoma. Thus, this is a submucosal leiomyoma. Such benign smooth muscle tumors of the myometrium are very common, perhaps 1 in 5 women has one. They may be the cause of irregular bleeding if placed submucosally, as seen here, or if large.
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

گرانول, پریتونیت, ویال, Troponin, ماکروسیتوز, ویروس, ليپيدهاي, Megakaryocyte, نورموسیت, نوتروفیل, آنتی‌‌اکسیدان, پیشگیری و درمان بیماری‌های اسهالی, آرتريت‌روماتوييد, Pneumocystis, تاكوزيس, آندوسكوپي, بیماری های قلبی و فشار خون , Zebrina, میکروتوبولهای, ميكروسكوپ, مویرگها, کالچرهای, لخلیج, چاقي, viruria, هیداتید, ليگاندين, ویولت, كونژوگه, rouleaux, اسپلنومگالی, میزان crp, سالیسیلات, هما فروهش تهرانی, کمبود ویتامین دی, آدنوزین, هماتولوژی, لنداشتاینر, لومی, RF, ممبرانوس, كيت هاي آزمايشگاهي الايزا, اسید کلرئیدریک, تریپل, آزمایشگاه مرجع سلامت, مانیتورینگ, حساسيت, viruses, میلوئید, پروتوباکترهای, سرطان سینه در مردان, سیتوپلاسم, کراسینگ, سایکلین, اسیدکلریدریک, سوارمينگ توسط پروتئوس, پاتولوژیست‌ها, مونوسیت, Escherichia, كانسر كولوركتال, ويتامين ب 12, شيوع كمبود ويتامين دي, آنتی‌ژن‌های, كورتيكواستروئيدها،, کلسترول, کلرانفنیکل, تحقیق, تكنيكي, آپنه‌ی, پرونوروموبلاست,