گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

neonatal giant cell hepatitis


Seen here is the major differential diagnosis of biliary atresia: this is neonatal giant cell hepatitis. There is lobular disarray with focal hepatocyte necrosis, giant cell transformation, lymphocytic infiltration, Kupffer cell hyperplasia, and cholestasis (not seen here). Neonatal hepatitis may be idiopathic or of viral origin. Many neonates recover in a couple of months
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

minimal change disease


This is minimal change disease (MCD) which is characterized by effacement of the epithelial cell (podocyte) foot processes and loss of the normal charge barrier such that albumin selectively leaks out and proteinuria ensues. By light microscopy, the glomerulus is normal with MCD. In this electron micrograph, the capillary loop in the lower half contains two electron dense RBC's. Fenestrated endothelium is present, and the basement membrane is normal. However, overlying epithelial cell foot processes are effaced (giving the appearance of fusion) and run together
tjpzoom picture title

normal fetal kidneys


These are grossly normal fetal kidneys. Note the reniform shape and the smooth surfaces on the fetal lobulations
tjpzoom picture title

leiomyosarcomas


Sarcomas, including leiomyosarcomas, often have very large bizarre giant cells along with the spindle cells. A couple of mitotic figures appear at the left and lower left.
tjpzoom picture title

BURR-CELLS (ECHINOCYTES)


Definition: Erythrocytes with regular, short spicules of cytoplasm. The cells are usually biconcaved Occurrence in blood: normally not present Comment: The arrow indicates an echinocyte. Besides it, there are ovalocytes, target cells and schistocytes. Also slight anisocytosis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. target-cell 2. elliptocyte 3. schistocyte
tjpzoom picture title

STOMATOCYTE


Definition: The erythrocyte with elongated central palor. Occurrence in blood: < 5% of erytrocytes in normal blood Comment: Very numerous stomatocytes in the course of inherited stomatocytosis. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

RBC Cast


RBC Cast
tjpzoom picture title

PLATELETS ANISOCYTOSIS


Definition: simultaneously occurrence of platelets of different size, including giant forms in blood. Comment: Anisocytosis of platelets with presence of forms with variable (usually decreased) granulation content. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

renal biopsy at low magnification


This is a renal biopsy at low magnification in which there is a focal lesion centered around a blood vessel. Thus, a vasculitis is present. The one glomerulus at the lower center appears normal. An adequate renal biopsy should contain at least 6 glomeruli so that there is less chance that focal lesions will be missed. Renal biopsies are often performed with ultrasound guidance
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: The arrow indicates the proerythroblast. Also, there are nine maturing erythroblasts and two plasmocytes, which should be differentiate with basophilic erythroblasts. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. plasmocyte 5. eosinophil 6. promyelocyte 7. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

malignant hypertension


Thickening of the arterial wall with malignant hypertension also is associated with a hyperplastic arteriolosclerosis (hyperplastic arteriolitis). This arteriole has an "onion skin" appearance
tjpzoom picture title

Candida


Yeasts in unstained urine sediments are round to oval in shape, colorless, and may have obvious budding (upper panel). They often represent contaminants, and are especially suspect if the sample is voided and/or old. In other circumstances, however, their significance should not be discounted. The pictures shown here, for example, are of fresh urine collected by cystocentesis from a dog that had been on long-term antibiotic and immunosuppressive therapy. The lower photo shows pseudohyphae formation by the yeasts, which were identified on culture as Candida albicans.
tjpzoom picture title

A "horseshoe" kidney


Here is a "horseshoe" kidney. This is a congenital anomaly that most often occurs in association with other anomalies or syndromes with specific genetic defects such as trisomy 18. However, it can also occur as an isolated anomaly. The possible problem here is that the ureters take an abnormal course across the "bridge" of renal tissue and this can lead to partial obstruction with hydronephrosis
tjpzoom picture title

ANA


Pattern fine-granular. Anti-SS-A? Anti-SS-B?
tjpzoom picture title

a renal cell carcinoma


Here is a renal cell carcinoma that on sectioning is mainly cystic with extensive hemorrhage. Sometimes large simple renal cysts may develop hemorrhage and mimic this appearance
tjpzoom picture title

hypercellularity of post-infectious glomerulonephritis


The hypercellularity of post-infectious glomerulonephritis is due to increased numbers of epithelial, endothelial, and mesangial cells as well as neutrophils in and around the glomerular capillary loops. This disease may follow several weeks after infection with certain strains of group A beta hemolytic streptococci. Patients who have had a strep infection typically have an elevated anti-streptolysin O (ASO) titer
tjpzoom picture title

Colibacillosis in a piglet Escherichia coli


Colibacillosis. The small intestine is dilated and hyperaemic
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocyts: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Typical, diffuse, weak, positive reaction in monocyte indicated by the arrow. This reaction is distinctly weaker than in neutrophils. Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


The microscopic appearance of a multicystic dysplastic kidney (cystic renal dysplasia, or Potter type II) is characterized by large cysts lined by flattened cuboidal epithelium and an intervening parenchyma that is fibrotic with islands of bluish cartilage and rare glomeruli
tjpzoom picture title

SCHISTOCYTE


Definition: Irregularly shaped erythrocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: The arrow indicates one of two schistocytes. Also anisocytosis of erythrocytes is visible. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

BASOPHILIC (EARLY) NORMOBLAST


Size of the cell: 13-18 mm Shape of the cell: round, sometimes deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: dark blue Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: not visible Occurrence blood: not present marrow: 1 - 7 % Comment: Two basophilic erythroblasts are present in the centre of the picture. There are also other more mature forms of erythropoiesis, promyelocytes, neutrophil myelocyte, metamyelocytes, a band and segmented neutrophils, an eosinophil, lymphocyte and monocytes. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. basophilic erythroblast 2. polychromatic erythroblast 3. late erythroblast 4. promyelocyte 5. neutrophilic myelocyte 6. neutrophilic metamyelocyte 7. band neutrophil 8. segmented neutrophil 9. lymphocyte 10. mature eosinophil
tjpzoom picture title

MEGAKARYOCYTE


Size of the cell: < 100 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: pink Granularity: fine pink Nucleus' shape: multilobulated, irregular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Megakaryocyte with lobulated nucleous and pink cytoplasm. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Phase contrast of Clostridium perfringens


Large rods with blunt ends. No spores are seen
tjpzoom picture title

Second trimester fetus and uterus


This is a second trimester fetus and uterus.
tjpzoom picture title

T. verrucosum


T. verrucosum
tjpzoom picture title

insulitis of an islet of Langerhans


This is an insulitis of an islet of Langerhans in a patient who will eventually develop type I diabetes mellitus. The presence of the lymphocytic infiltrates in this edematous islet suggests an autoimmune mechanism for this process. The destruction of the islets leads to an absolute lack of insulin that characterizes type I diabetes mellitus.
tjpzoom picture title

acute pyelonephritis


This is an ascending bacterial infection leading to acute pyelonephritis. Numerous PMN's are seen filling renal tubules across the center and right of this picture
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS – VACUOLISATION


Occurrence: normal mature neutrophil leucocytes may contain single small vacuoles in cytoplasm Comment: Small vacuoles in a neutrophil leucocyte with fine neutrophilic granulation. Also anizocytosis of erythrocytes. A single spherocyte and a polychromatophilic cell are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Spherules of Coccidioides immitis


Spherules of Coccidioides immitis are seen here in liver with H and E staining. Note the thick wall of the sperules containing endospores. One spherule is rupturing to release the endospores, the yeast phase which grows at body temperature
tjpzoom picture title

congenital neuroblastoma of the right adrenal


This neonate had a congenital neuroblastoma of the right adrenal. This neoplasm (marked by the white arrow) is displacing the liver to the left of the body.
tjpzoom picture title

Phase contrast – spore of Clostridium sporogenes


Large rods with oval, subterminal spores. These distend the cell, which is easily seen during development of the forespore
tjpzoom picture title

bladder at autopsy


This bladder at autopsy has been opened to reveal areas of hyperemia of the mucosa. This is acute cystitis
tjpzoom picture title

Micronodular cirrhosis


Micronodular cirrhosis is seen along with moderate fatty change. Note the regenerative nodule surrounded by fibrous connective tissue extending between portal regions
tjpzoom picture title

EARLY EOSINOPHIL


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue, covered by granules Granularity: abundant eosinophilic, and dark blue primary eosinophilic granules Nucleus' shape: oval or kidney-shaped Type of chromatin: partially condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 2 % Comment: An eosinophilic metamyelocyte in the centre of the field. There are also promyelocyte, neutrophil myelocytes, metamyelocytes, bands and segmented form of neutrophils, a plasmocyte, erythroblasts at different stages of maturation and lymphocytes. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. eosinophilic metamyelocyte 2. promyelocyte 3. neutrophilic myelocyte 4. neutrophilic metamyelocyte 5. band neutrophil 6. plasma cell 7. lymphocyte 8. basophilic erythroblast 9. intermediate erythroblast 10. late erythroblast 11. monocyte
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

آزمایش های بیوشیمی, نورموسیت, اکستریموفیل, کروموزومها, دکترا علوم آزمايشگاهي, Hematology, Vitamin, مرفولوژی, آلبومين, کپسول‌دار, Chemicom, پپتیداز), استرکوبیلین, لوزالمعده, ترانسفرين, ویتامین, سيتوپلاسم, سيتوکيني, آلرژیک, آمنوره, لیکوئید, گلوبین, میکروسکوپ, rubella, تركيباتي آنتي‌اكسيداني, لختگی, سالیسیلات, تروپونین, کربوهیدرات, ترازوی, آبله, Neutrophilic, Cr, کورینه, نانوکپسول‌هایی, بلاد آگار, اندولی, عفونتهاي, آبله, کلسیفیه, بتاکارتن, گلوبولینها, آئدس, میکروبیولوژی, لنفانژيوگرام‌, سمپلینگ, الكتروديون, Myeloblastosis, علائم اختلالات تیرویید , Ebola, ویروس, پولیپها, نوژن, كادميم, آنتی‌اکسیدانی, وارونگی, بررسي آزمايشگاهي نمونه‌ها, هموگلوبین, کاتابولیزه, دورنر, بیماری های ناشی از کمبود ویتامین دی, آمیلاز, نيتريت, داروهای مسکن , تسکین درد کمر, HIGH, كاناليكولار, CDC, pH, فلوراي,