گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

T. verrucosum 40x


T. verrucosum
tjpzoom picture title

Micronodular cirrhosis


Micronodular cirrhosis is seen along with moderate fatty change. Note the regenerative nodule surrounded by fibrous connective tissue extending between portal regions
tjpzoom picture title

Triple Phosphate Crystals


Triple Phosphate Crystals
tjpzoom picture title

glomerulus with epithelial crescents


341) Here is another glomerulus with epithelial crescents squashing the glomerular tufts from all sides. RPGN may be idiopathic or may result from SLE, post-infectious GN (as in some cases of post-infectious GN), from various types of vasculitis, and from Goodpasture syndrome
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


With dissemination to extrapulmonary sites, Pneumocystis carinii tends to produce foci with prominent calcification, as seen in the kidney here grossly
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Large, irregular colonies
tjpzoom picture title

Gram stain of Fusobacterium necrophorum A


Weakly stained rods. Some of the cells have a filamentous form
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This normal glomerulus is stained with PAS to highlight basement membranes of glomerular capillary loops and tubular epithelium. The capillary loops of this normal glomerulus are well-defined and thin
tjpzoom picture title

scattered small cysts of kidney


These adult kidneys are about normal in size but have a few scattered small cysts, none of which is over 2 cm in size. This is cystic change associated with chronic renal dialysis
tjpzoom picture title

MACROPHAGE


Size of the cell: 15 - 45 m Shape of the cell: oval, round or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue, clear Granularity: heterogenous in number and character Nucleus' shape: oval, round or irregular Type of chromatin: coarse Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: no present marrow: structural elements of marrow Comment: A macrophage in the centre of the field. Besides, there are numerous erythroblasts at different stage of maturation, blast forms, monocyte, band neutrophil and lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Dicrocoelium dendriticum egg 40x


Dicrocoelium dendriticum egg
tjpzoom picture title

pale yellowish tan tophaceous deposits


This is chronic urate nephropathy with pale yellowish tan tophaceous deposits in the medulla. There is also an acute urate nephropathy that can occur with a "lysis" syndrome reulting from massive cellular necrosis of leukemia or lymphoma cells with chemotherapy. The metabolic breakdown of the cell nuclei yields large amounts of urate which, when excreted, plug renal tubules
tjpzoom picture title

ANA


Pattern fine-granular. Anti-SS-A? Anti-SS-B?
tjpzoom picture title

MONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, oval or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue Granularity: absent or a few, azurophilic, very fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin, clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 4 - 8 % marrow: < 2 % Comment: Typical monocyte with purple cytoplasm and very irregular shape of nucleus. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Mometrial wall


The thickened and spongy appearing myometrial wall of this sectioned uterus is typical of adenomyosis. There is also a small white leiomyoma at the lower left.
tjpzoom picture title

Spherules of Coccidioides immitis


Spherules of Coccidioides immitis are seen here in liver with H and E staining. Note the thick wall of the sperules containing endospores. One spherule is rupturing to release the endospores, the yeast phase which grows at body temperature
tjpzoom picture title

POLYCHROMATIC (INTERMEDIATE) NORMOBLAST


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: grey Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, distinct condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: 2 - 18 % Comment: Both cells indicated by the arrow are the polychromatophilic cells. Also in the picture 12 other erythroblasts at different stages of maturation are present, including one with divided nucleus. Staining: MGG Magnification: x 1000 1.polychromatic normoblast 2.pycnotic normoblast 3.basophilic normoblast 4.plasmocyte 5.megakarioblast 6.neutrophil metamyelocyte 7.lymphocyte 8.monocyte 9.polychromatic normoblast in division state.
tjpzoom picture title

Drechslera


Drechslera
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Proerythroblast in the centre of the picture. Besides, more mature erytrhroblasts, eosinophils, early basophil, monocyte, lymphocyte and neutrophils at different stage of maturation. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. proerythroblast 2. basophilic erythroblast 3. intermediate erythroblast 4. late erythroblast 5. monocyte 6. lymphocyte 7. neutrophilic myelocyte 8. late promyelocyte 9. eosinophilic myelocyte 10. segmented neutrophil 11. basophil
tjpzoom picture title

Moniezia expansa immature 4x


Moniezia expansa immature
tjpzoom picture title

Cervical squamous cell carcinoma


Here is another cervical squamous cell carcinoma. Note the IUD string protruding from the cervix. This implies that someone could have done a Pap smear when it was inserted. There is a natural history of progression of dysplasia to carcinoma, so don't leave dysplasias alone.
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


This bladder was removed surgically from a male who had a long history of smoking. He had presented with hematuria. The opened bladder reveals masses of a neoplasm that histologically proved to be urothelial carcinoma (previously known as a transitional cell carcinoma). Urothelial carcinoma can arise anywhere in the urothelium lining the urinary tract from the urethra to the calyces, but is most common in bladder. Urothelial carcinoma is often multifocal and has a tendency to recur
tjpzoom picture title

Cystine Crystals


6 sided of varying dimension Sharp edges
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: The arrow indicates one of several lymphocytes. Also cells of maturing granulopoiesis and erythyropoiesis series are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. lymphocyte 2. pycnotic normoblast 3. polychromatic normoblast 4. myeloblast 5. promyelocyte 6. neutrophil myelocyte 7. neutrophil metamyelocyte 8. band neutrophil.
tjpzoom picture title

MEGAKARYOCYTE


Size of the cell: < 100 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: pink Granularity: fine pink Nucleus' shape: multilobulated, irregular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Normal, mature megakaryocyte with pink, fine granular cytoplasm, ready to defragment platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

islet cell adenoma


This is an immunohistochemical stain for insulin in the islet cell adenoma. Thus, it is an insulinoma.
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

cryptosporidia


Small blue cryptosporidia line the surface of the small intestinal epithelium shown here
tjpzoom picture title

Redia Fasciola gigantica 10x


Redia Fasciola gigantica
tjpzoom picture title

Normal secretory phase endometrium


This is normal secretory phase endometrium. Note the larger tortuous glands with secretions. The secretory phase follows a set 14 day course leading to either implantation of a fertilized ovum or menstruation.
tjpzoom picture title

Chocolate cyst


This is a section through an enlarnged 12 cm ovary to demonstrate a cystic cavity filled with old blood typical for endometriosis with formation of an endometriotic, or "chocolate", cyst. The hemorrhage from endometriosis into the ovary may give rise to a large "chocolate cyst" so named because the old blood in the cystic space formed by the hemorrhage is broken down to produce much hemosiderin and a brown to black color.
tjpzoom picture title

Calcium Oxalate and Cystine Crystals


Calcium Oxalate and Cystine Crystals
tjpzoom picture title

Dissolving Crystals


Dissolving Crystals
tjpzoom picture title

Enterococcus faecalis


Pinpoint to small, smooth, entire colonies General characteristics: Gram-positive cocci in short chains. Catalase-negative, but may show a catalase-positive reaction when grown on Blood Agar. Attacks sugars fermentatively. Microaerophilic. Usually non-motile
tjpzoom picture title

BASOPHIL


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round or oval Colour of cytoplasm: light-pink, mostly covered by granules and nucleus Granularity: very dark, basophilic, granules of various size. The amount varies Nucleus' shape: oval shaped in not mature forms; lobular shaped in mature forms Type of chromatin: condensed, pale Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 1 % marrow: < 1 % Comment: The arrow indicates basophil leucocyte with typical dim picture of nucleus chromatin. Also numerous forms of maturating neutrophil leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. proerythroblast 2. promyelocyte 3. neutrophil myelocyte 4. band neutrophil 5. pycnotic normoblast
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


biochemistry.virology 1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

biochemistry.virology
1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

PLT, میکروسکوپ, تستهای آزمایشگاهی (Anti TPO ), پلاسمودیوم, بیماری اسفروسیتوز ارثی , فلاژلي, میکروارگانیسم, توکسیک, این دایرکت, هموگلوبین, دكونژستان‌هاي, چشمان, سوختگی, سلولها و موکوس, گلومرول, Gomori, متابولیزم, رشته های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی, دکترای علوم آزمایشگاهی, پژوهشی, سیتوتوکسیک, آگونیست, پارانشيم, تریپنوفان, بيوشيمي, IgM, میکروارگانیسمها, نور, انواع گونه ای ایزوسپورا , پیپت, ترومبوپلاستين, اکستریموفیل, گرانولر, عفونت گروهي, آگاروال, TLC, Hypersensitovity, لنفوسیتها, تريگون, سازمان تأمین ‌اجتماعی, ویسکوزیته‌ای, ايمونوگلوبولين, پارتیکولهای, کریپتوکوکوس, پارکینسون, گلیکوسینولیت, هپارین, آپاتیت, WBC, پايين بودن فرتيتن, هیپوفیزی،, گروه خونی, دیواره داخلی معده , لانستي, آزمايش‌هايي, CALBIOTECH امريكا, بچه های علوم ازمایشگاهی, سیتوپلاسم, لاکتیس, متوتروکسات, اختلال در چربی های خون, ﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس, میکروارگانیسم, هموگلوبین, منوسیت, كاريوزوم درشت, استئوبلاستيك, انسداد ریه, استاف اورئوس, کنژوگاسیون,