گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

T. rubrum


T. rubrum
tjpzoom picture title

Candidiasis 100x


Candidiasis
tjpzoom picture title

multiple large cysts in the liver parenchyma


This transverse CT scan of the liver demonstrates multiple large cysts in the parenchyma, consistent with polycystic change in the liver of a patient with dominant polycystic kidney disease
tjpzoom picture title

Urinary Tract Parasites


Capillaria plica is a helminth parasite of the canine urinary bladder. C. felis-cati is the feline counterpart. The ova are similar to those of Trichuris spp. in that they are oval in shape and have bipolar plugs (see picture). Since fecal contamination of the urine could result in the presence of whipworm eggs, the two must be differentiated. If the ova were seen in a well- handled urine collected by cystocentesis, fecal contamination could be ruled out. Additionally, the ova of C. plica are colorless and rougher in texture compared to the smooth, yellowish eggs of T. vulpis. Dioctophyma renale, the giant kidney worm, has large, yellow-brown, thick-walled ova with a characteristic wavy surface (not pictured). Eggs may be seen in urine if a gravid female worm is present. Though endemic in areas of Canada, the infection is very rare in the United States.
tjpzoom picture title

normal adult kidney


Here is a normal adult kidney. The capsule has been removed and a pattern of fetal lobulations still persists, as it sometimes does. The hilum at the mid left contains some adipose tissue. At the lower right is a smooth-surfaced, small, clear fluid-filled simple renal cyst. Such cysts occur either singly or scattered around the renal parenchyma and are not uncommon in adults
tjpzoom picture title

BASOPHILIC STIPPLING


Definition: Very fine, pinpoint cytoplasmic granules distributed evenly in the cytoplasm. Occurrence in blood: < 0.1 % of erythrocytes in normal blood Comment: The cell with basophilic stippling. Also erythrocytes anisocytosis. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

CMV


CMV inclusions in lung are seen here microscopically
tjpzoom picture title

M. canis (back)


M. canis (back)
tjpzoom picture title

Lymphoplasmocytes


Size of the cell: 10 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep blue Granularity: none Nucleus' shape: oval or irregular Type of chromatin: clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: invisible or hardly visible, single Occurrence blood: < 2 % Comment: Lymphoplasmocyte is an activated B-cell lymphocyte. The morphology of the cell is between lymphocyte and plasma cell (increased volume of cytoplasm, the beginning of appearance of perinuclear halo, strong basophilic staining cytoplasm). Chromatin is not yet typical for plasma cell. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

MONOBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, usually light Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: oval, round, sometimes irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: The arrow indicates a monoblast with marbled chromatin and visible nucleoli and dark granularity. Besides, three plasma cells are present, one of them is bilobulated. Such a single forms can be seen in normal bone marrow. 1. plasma cell 2. binucleated plasma cell 3. neutrophil metamyelocyte 4. basophilic normoblast
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: The arrow indicates the proerythroblast. Also, there are nine maturing erythroblasts and two plasmocytes, which should be differentiate with basophilic erythroblasts. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. plasmocyte 5. eosinophil 6. promyelocyte 7. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

Waterhouse-Friderichsen syndrome


These adrenals are black-red from extensive hemorrhage in a patient with meningococcemia. This produces the Waterhouse-Friderichsen syndrome.
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: obulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: In the picture all maturating forms of the granulopoiesis are seen, for example three segmented neutrophil leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophil metamyelocyte 4. neutrophil myelocyte 5. monocyte 6. myeloblast 7. promyelocyte 8. proerythroblast 9. pycnotic normoblast 10. polychromatic normoblast 11. lymphocyte
tjpzoom picture title

Aerococcus viridans - tetrads


Gram-positive cocci. In young cultures in broth media tetrads are readily formed. The cells are smaller than staphylococci
tjpzoom picture title

ELLIPTOCYTES (OVALOCYTES)


Definition: Oval or elliptical erythrocytes. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Indicated by the arrow extremely elongated ovalocyte is sometimes called pencil-like cell. Besides it other six ovalocytes less elongated are seen. Also distinct anisocytosis is present. Normal platelets are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Gram stain of Fusobacterium necrophorum A


Weakly stained rods. Some of the cells have a filamentous form
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Large, irregular colonies
tjpzoom picture title

Overgrowth of Microbes


Specimens mailed to laboratories without refrigeration or preservatives are subject to overgrowth of microbes, whether contaminants or pathogens. Shown here is a dense mat of fungal hyphae which was seen in a sediment prep of a canine urine specimen which had been several days in transit. Since fungal infection of the urinary tract in dogs is quite uncommon, the odds are that this represents overgrowth of contaminants. Bacteria, whether pathogens or contaminants, also can multiply when analysis is delayed. This often clouds the interpretation of both sediment examination and culture results. Refrigeration is perhaps the best all-around method for preserving a specimen. Some laboratories also suggest specific transport media or swabs when sending a specimen for culture.
tjpzoom picture title

bilaterally enlarged kidneys


294) This infant died soon after premature birth at 23 weeks gestation from pulmonary hypoplasia as a result of oligohydramnios. The oligohydramnios resulted from markedly diminished fetal urine output as a consequence of polycystic kidney disease. Note the bilaterally enlarged kidneys that nearly fill the abdomen below the liver. The histologic appearance in this case, coupled with the gross appearance., was consistent with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD).
tjpzoom picture title

Cysticercus 4x


Cysticercus
tjpzoom picture title

multiple microabscesses


The surfaces of both kidneys demonstrate multiple microabscesses from hematogenous spread of a bacterial infection. The microabscesses have yellow centers and prominent hyperemic borders
tjpzoom picture title

BASOPHIL


Size of the cell: 12 - 18 m Shape of the cell: round or oval Colour of cytoplasm: light-pink, mostly covered by granules and nucleus Granularity: very dark, basophilic, granules of various size. The amount varies Nucleus' shape: oval shaped in not mature forms; lobular shaped in mature forms Type of chromatin: condensed, pale Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 1 % marrow: < 1 % Comment: Single basophil leucocyte. Also three schistocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

focal segmental glomerulosclerosis


This is focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). An area of collagenous sclerosis runs across the middle of this glomerulus. In contrast to minimal change disease, patients with FSGS are more likely to have non-selective proteinuria, hematuria, progression to chronic renal failure, and poor response to corticosteroid therapy
tjpzoom picture title

extensive hepatocyte necrosis


There is extensive hepatocyte necrosis seen here in a case of acetaminophen overdose. The hepatocytes at the right are dead, and those at the left are dying. This pattern can be seen with a variety of hepatotoxins. Acute liver failure leads to hepatic encephalopathy
tjpzoom picture title

Taenia saginata int.gravid mature 4x


Taenia saginata int.gravid mature
tjpzoom picture title

Campylobacter


Colonies are flat, droplet-like, glistening and tend to spread along the direction of the steak on moist agar. Older colonies become white to salmon-coloured. The colonies have a very characteristic odour. This culture has been incubated for 48 hours in an atmosphere containing 5% oxygen and 10% carbon dioxide. General characteristics: Gram-negative, very slender, curved rods. Catalase-positive, but are micro-aerophilic and optimum growth is achieved in an atmosphere containing 5% oxygen and 10% carbon dioxide. Oxidase-positive. Do not attack sugars. Motile. The optimum temperature for growth for the thermophilic campylobacters is 42°C, and they do not grow at temperatures below 30°C
tjpzoom picture title

Campylobacter


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The blood under the colonies has an intense red colour due to the production of cytochromes
tjpzoom picture title

acute renal infarction


This is an acute renal infarction. Note the wedge shape of this zone of coagulative necrosis resulting from loss of blood supply with resultant tissue ischemia that produces the pale infarct. The small amount of blood supply from the capsule supplies the immediate subcortical zone. The remaining cortex is congested, as is the medulla
tjpzoom picture title

a renal vein thrombus


The white arrow marks a renal vein thrombus. There are a host of etiologies for renal vein thrombosis, including trauma, compression by neoplasms, renal vein invasion by renal cell carcinoma, and nephrotic syndrome with membranous glomerulonephritis
tjpzoom picture title

large adrenal neoplasm


This large adrenal neoplasm has been sectioned in half. Note the grey-tan color of the tumor compared to the yellow cortex stretched around it and a small remnant of remaining adrenal at the lower right. This patient had episodic hypertension. This is a tumor arising in the adrenal medulla--a pheochromocytoma.
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue, usually dark Granularity: not present Nucleus' shape: round Type of chromatin: homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, small or medium size, brighter than chromatin, 1 to 2. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: The cell indicated by the arrow is a precursor cell of lymphocytes, photographed within a lymph nodule of the bone marrow. Almost all surrounding cells belong to the lymphopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. neutrophil myelocyte 2. promyelocyte
tjpzoom picture title

small yellowish microabscesses


The cut surface of the kidney reveals many small yellowish microabscesses in both cortex and medulla. This type of pyelonephritis is most typical for hematogenous dissemination of infection to the kidney, rather than the more typical ascending urinary tract infection
tjpzoom picture title

Leiomyosarcoma


This is a leiomyosarcoma protruding from myometrium into the endometrial cavity of this uterus that has been opened laterally so that the halves of the cervix appear at right and left. Fallopian tubes and ovaries project from top and bottom. The irregular nature of this mass suggests that is not just an ordinary leiomyoma.
tjpzoom picture title

renal vascular disease


Here is an example of renal vascular disease known as benign nephrosclerosis. The smaller arteries in the kidney have become thickened and narrowed. Hyaline arteriolosclerosis with hypertension or diabetes mellitus is usually present. This leads to patchy ischemic atrophy with focal loss of parenchyma that gives the surface of the kidney the characteristic granular appearance as seen here
tjpzoom picture title

Toxoplasma gondii


The free tachyzoites of Toxoplasma gondii are difficult to distinguish by H and E staining, so an immunoperoxidase stain can be very helpful. Tachyzoites are seen here in lung
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

كلستريديوم, ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ, هموگلوبین, سایایکلین, داینامیک, همولیتیک, نمونه‌برداري‌, ویتامین, ليشمانيازيس, فلیکس, ارگانیسم‌ها, توكسوپلاسموز, تريگليسريد, تست های آزمایشگاهی, میکروسکوپ, ویروسها, درخواست انسولين ناشتا و انسولين دو ساعته, Indirect, ماکروگلوبولینی والدنشتروم, مالاکوپلاکیا،, کربوهیدرات, ماهیچه, نانوداروی, BasraKörfezi, مخمر, روز آزمایشگاه, سندرم دویک, اسکیزوئید, هاپکینز_کول, Isospora, سرویکال, میلر, آنتی‌بادی غیرطبیعی, هدف, Abiogenesis, لانژو, آسنتریک, رپلیکاسیون, دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور, تلفن تماس شرکت فارمد, بوتیرین, نتایج, اسپلنومگالی, سیلیوم, اسيکلووير, رفلاکس, گلومرولي, دستگاه اتو آنالایزر الایزا و کمولومینسانس, دکتر سعید مهدوی, استریل‌ترین, کامپوزیت, هسته‌ای, میکروسکوپ, آميلوئيدوز،, Urine, نوتروپنی, لیپوپروتئین, آبله, کارسینوم, مخفی, فسفولیپید‌ها, اپیدرمیدیس, دوپامین, انجمن پزشكی آمریكا , پزشک, مينرالوکورتيکوئيدها, توکسیک, ویروسی, فاسیولازیس, سرطان ها,