گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Biurates


Ammonium urate (or biurate) crystals generally appear as brown or yellow-brown spherical bodies with irregular protrusions ("thorn-apples"). Though possible in urine of any pH, their formation is favored in neutral to alkaline urine. These crystals are fairly common in dogs and cats with congenital or acquired portal vascular anomalies, with or without concomitant ammonium urate uroliths. They can be seen in urine from normal Dalmatian dogs. Both Dalmations and Bulldogs are predisposed to urate urolithiasis. They are rarely, if ever, seen in urine from normal cats or dogs of other breeds
tjpzoom picture title

normal adult kidney


239) In cross section, this normal adult kidney demonstrates the lighter outer cortex and the darker medulla, with the renal pyramids into which the collecting ducts coalesce and drain into the calyces and central pelvis
tjpzoom picture title

Phase contrast of Bacillus subtilis


Long rods with a diameter < 0.9 µm. There are no granula in the cells. The spores are ellipsoidal and cause no swelling of the sporangium. Many extracellular spores are seen in this preparation. Motile
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


With dissemination to extrapulmonary sites, Pneumocystis carinii tends to produce foci with prominent calcification, as seen in the kidney here grossly
tjpzoom picture title

Postpartum uterus


This is a normal postpartum uterus 5 days following delivery. Note how quickly the uterus is returning to its normal non-pregnant size.
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Single, giant platelet prominently degranulated with granulation concentrated in one pole of the cell. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

EOSINOPHILIC PROMYELOCYTES


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue with distinct halo, covered by eosinophilic granules Granularity: very abundant, particularly eosinophilic granules; sometimes azurophilic granules are visible. Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2, sometimes undiscernible Occurrence blood: not present marrow: < 1 % Comment: Eosinophil promyelocyte with numerous eosinophil granules covering cytoplasm. Halo is seen in perinuclear region. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. lymphocyte 4. myeloblast 5. band neutrophil 6. proerythroblast 7. plasmocyte 8. pycnotic normoblast 9. eosinophil myelocyte
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


The cells are spherical and occur in pairs, tetrads or clusters. Non-motile.
tjpzoom picture title

pituitary gland


The normal gross appearance of the pituitary gland removed from the sella turcica is shown here. The larger portion, the anterior pituitary (adenohypophysis), is toward the top. The image at the left shows the superior aspect of the pituitary with the stalk coming from the hypothalamus entering it. The inferior aspect of the pituitary is shown at the right. The posterior pituitary (neurohypophysis) is the smaller portion at the bottom.
tjpzoom picture title

chilomastix mesnili 100


chilomastix mesnili
tjpzoom picture title

Candidiasis 40x


Candidiasis
tjpzoom picture title

Malassezia furfur 40x


Malassezia furfur
tjpzoom picture title

Nigrospora


Nigrospora
tjpzoom picture title

Trichocephalus female 10x


Trichocephalus female
tjpzoom picture title

papillary carcinoma


Sectioning through a lobe of excised thyroid gland reveals papillary carcinoma. This neoplasm can be multifocal, as seen here, because of the propensity to invade lymphatics within thyroid, and lymph node metastases are common. The larger mass is cystic and contains papillary excresences. These tumors most often arise in middle-aged females.
tjpzoom picture title

Schizonte.mature.small


Schizonte.mature.small
tjpzoom picture title

microadenoma of the anterior pituitary


This is a microadenoma of the anterior pituitary. Such microadenomas may appear in 1 to 5% of adults. These microadenomas rarely have a significant hormonal output that leads to clinical disease.
tjpzoom picture title

Mycetoma 10x


Mycetoma
tjpzoom picture title

PAPPENHEIMER BODIES


Definition: Very fine dark separated or connected granules present in the cytoplasm of the erythrocyte, particularly often near the periphery of the red cell. Probably these are the equivalent to iron granules of siderocytes. Occurrence in blood: a small number present in normal blood Comment: Six erythrocytes contain Pappenheimer’s bodies. Also not much expressed anisocytosis of the erythrocytes and two target cells. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. Pappenheimer bodies 2. target-cell
tjpzoom picture title

Gram stain of Fusobacterium necrophorum A


Weakly stained rods. Some of the cells have a filamentous form
tjpzoom picture title

Endometrial cavity


The endometrial cavity is opened to reveal lush fronds of hyperplastic endometrium. Endometrial hyperplasia usually results with conditions of prolonged estrogen excess and can lead to metrorrhagia (uterine bleeding at irregular intervals), menorrhagia (excessive bleeding with menstrual periods), or menometrorrhagia.
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Proerythroblast in the centre of the picture. Besides, more mature erytrhroblasts, eosinophils, early basophil, monocyte, lymphocyte and neutrophils at different stage of maturation. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. proerythroblast 2. basophilic erythroblast 3. intermediate erythroblast 4. late erythroblast 5. monocyte 6. lymphocyte 7. neutrophilic myelocyte 8. late promyelocyte 9. eosinophilic myelocyte 10. segmented neutrophil 11. basophil
tjpzoom picture title

BASOPHIL


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round or oval Colour of cytoplasm: light-pink, mostly covered by granules and nucleus Granularity: very dark, basophilic, granules of various size. The amount varies Nucleus' shape: oval shaped in not mature forms; lobular shaped in mature forms Type of chromatin: condensed, pale Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 1 % marrow: < 1 % Comment: The arrow points two basophil leucocytes varying in size and number of granules. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophil 2. pycnotic normoblast 3. lymphocyte 4. neutrophil myelocyte 5. plasmocyte
tjpzoom picture title

The coagulase test


The coagulase test Note that the upper positive reaction has gelled, while the lower negative reaction is liquid
tjpzoom picture title

E. floccosum 40x


E. floccosum
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


13- Pneumocystis carinii may have a variety of "atypical" features, including scant foamy exudate and interstitial fibrosis, as seen here microscopically
tjpzoom picture title

crescents


Seen here within the glomeruli are crescents composed of proliferating epithelial cells. Crescentic glomerulonephritis is known as rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) because this disease is very progressive. There are several causes, and in this case is due to SLE. Note in the lower left glomerulus that the capillary loops are markedly thickened (the so-called "wire loop" lesion of lupus nephritis).
tjpzoom picture title

Spherules of Coccidioides immitis


Spherules of Coccidioides immitis are seen here in liver with H and E staining. Note the thick wall of the sperules containing endospores. One spherule is rupturing to release the endospores, the yeast phase which grows at body temperature
tjpzoom picture title

corticomedullary junctions


These fetal kidneys (from a gestation estimated at 25 weeks in the second trimester) demonstrate a normal cut surface. Note the pelvis and the calyces. Note the well-defined corticomedullary junctions
tjpzoom picture title

Plasma cells in bone marrow


Size of the cell: 15 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep-blue with big perinuclear halo, sometimes single vacuole is present Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 3% Comment: The arrow indicates a single plasma cell. Besides, most of the cells belong to granulopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. neutrophil myelocyte 2. neutrophil metamyelocyte 3. band neutrophil 4. lymphocyte 5. promyelocyte 6. proerythroblast 7. eosinophil
tjpzoom picture title

Erythrasma 100x


Erythrasma
tjpzoom picture title

Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney


You may see references to polycystic kidney disease that include Potter's classification. Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney, type III is dominant polycystic kidney disease (DPKD), and type IV is cystic change with congenital urinary tract obstructions
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


The appearance of Pneumocystis carinii grossly in lung is shown here. Note that this is an extensive pneumonia
tjpzoom picture title

Cushing's syndrome


This adrenal gland removed surgically in a patient with Cushing's syndrome has been sectioned in half to reveal an adenoma. Some remaining atrophic adrenal is seen at the right. The adenoma is composed of yellow firm tissue just like adrenal cortex. This neoplasm is well-circumscribed. Histologically, it is composed of well-differentiated cells resembling cortical fasciculata zone. It is benign.
tjpzoom picture title

medullary fibroma


This small round white nodule in the medulla is an incidental autopsy finding known as a medullary fibroma, also called a renomedullary interstitial cell tumor, a designation larger in size than its importance. They are generally 0.5 cm in size or less and are not associated with any renal diseases
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

قارچ و باکتری, TRANSAMINASE, Persiese, پروفسور سمیعی, استروژن, بیماری های ارثی و متابولیکی, گرانولوما, خدمات دندانپزشکی, هوجكين‌, Bacillus, Slow, ویروسی, سمپاتیک, ابن‌سینا, همولیتیک, لنزهای, هموگلوبين رنگدانه اي قرمز, پشه‌هاى آئدس, تخمدان, تار, HEMATOCRIT, ویتامین, آسنتریک, تترااستيك, مارکر, آنتونیوس, نيوكاسل, دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور, تاثیر شکلات داغ برجوان سازی سلولهای مغز , گیرنده پروتئین G 8, لکوموئید, لوب, آنتی بادی ضد اسپرم, اسید فست, کپسول بومن, سودوموناس, سکته مغزی , حاد-مسمومیت, موم, ماوراء, سوختگي, macrophages, هلیکوباکتر, آلفا, روش جمع آوري نمونه ادرار, کورتیکواسترون, کشف ژن اطاعت, پیش‌دیابتی, سلول هاي سرخ خون, کاهش فشار خون و کلسترول, نوزادان, پروفاز, اکتوپیک, ویتامین, هفتمین, ایبوپروفن و ناپروکسن, چسباندن ناخن مصنوعی, لیپوپروتئین, BAILEY, ویروس تبخال, سرطان‌های پوست, كلسترول, لکوسیتهای, آرتفکت, میکروتوم, neshtiman, لوکوپلاکي, آیلو, مواد بيولوژيكي, فیبرینی,