گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

T. verrucosum


T. verrucosum
tjpzoom picture title

small yellowish microabscesses


The cut surface of the kidney reveals many small yellowish microabscesses in both cortex and medulla. This type of pyelonephritis is most typical for hematogenous dissemination of infection to the kidney, rather than the more typical ascending urinary tract infection
tjpzoom picture title

Erysipelothrix rhusiopathiae


After 48 hours the colonies are pinpoint to small. They are unpigmented and transparent. The colonies cause no alteration of the blood. General characteristics: Gram-positive slender rods. Catalase-negative and oxidase-positive. Attacks sugars fermentatively. Non-motile
tjpzoom picture title

anti-Borrelia afzelii


Autoantibodies against Borrelia afzelii, VlsE (top), Borrelia burgdorferi and OspC bottom
tjpzoom picture title

Sclerotic body in chromomycosis (Fumogoid cell) 100x


Sclerotic body in chromomycosis (Fumogoid cell)
tjpzoom picture title

autosomal recessive polycystic kidney disease


Here is a cut section of a kidney with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Note that the cysts are fairly small but uniformly distributed throughout the parenchyma so that the disease is usually symmetrical in appearance, with both kidneys markedly enlarged. The recurrence risk for this disease is, of course, 25% because of the autosomal recessive inheritance pattern. Affected babies usually do not survive long. This disorder is linked to an abnormal fibrocystin protein produced by the PKHD1 gene
tjpzoom picture title

anti-parietal cells


Primate stomach: antibodies against parietal cells. With urea-pretreatment (top) and without urea-pretreatment (bottom).
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Single, giant platelet prominently degranulated with granulation concentrated in one pole of the cell. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

Aerococcus viridans


Small, grey, semi-transparent, smooth colonies General characteristics: Gram-positive. Catalase-negative or weakly positive. Oxidase-negative. Attacks sugars by fermentation. Non-motile
tjpzoom picture title

extrahepatic biliary atresia


Microscopically, extrahepatic biliary atresia leads to this appearance in the liver, with numerous brown-green bile plugs, bile duct proliferation (seen at lower center), and extensive fibrosis. If a large enough bile duct can be found to anastomose and provide bile drainage, then surgery can be curative
tjpzoom picture title

Staphylococcus epidermidis


Staphylococcus epidermidis gram-positive cocci usually in bunches, but not always. Note that you cannot distinguish the staphylococci by the Gram stain.
tjpzoom picture title

The coagulase test


The coagulase test Note that the upper positive reaction has gelled, while the lower negative reaction is liquid
tjpzoom picture title

Endolimax nana 100


Endolimax nana 100
tjpzoom picture title

necrosis and lobular collapse of the liver


The necrosis and lobular collapse is seen here as areas of hemorrhage and irregular furrows and granularity on the cut surface of the liver
tjpzoom picture title

Escherichia coli


Medium-sized grey colonies. The colonies have a characteristic odour General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars by fermentation and gas is produced. Motile. Mesophilic
tjpzoom picture title

Bacteria


Bacteria can be identified in unstained urine sediments when present in sufficient numbers. Rod-shaped bacteria and chains of cocci are often readily identifiable. The images at right show E.coli bacilli from a case of cystitis in a dog. However, small amorphous crystals, cellular debris, and small fat droplets can either mask or mimic cocci. If there is any doubt about the presence of bacteria, a Gram-stained smear of urine sediment (middle panel) should be examined. Urine in the bladder of normal animals is sterile. Though bacteria from the distal urethra and/or genital tract may contaminate voided specimens, they are usually too few to see if a good mid-stream collection was obtained. Although phagocytized bacteria cannot be seen in unstained wet mounts of urine sediment, they may found in stained smears of sediment. The lower panel at the right shows a neutrophil containing phagocytized bacteria. Notice that the nucleus in this cell is round; nuclei tend to become round as neut
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


The colonies are surrounded by a wide zone of incomplete haemolysis caused by beta-toxin. The zone has a sharp margin
tjpzoom picture title

recessive polycystic kidney disease


212) The cut surface of kidneys with recessive polycystic kidney disease (RPKD) is shown here. Note that the cysts are not very large grossly
tjpzoom picture title

benign theca lutein cyst in an ovary


This is a benign theca lutein cyst in an ovary. Note the luteinized cells forming the inner cyst lining at the left, with adjacent surrounding theca cells. These cysts are rarely more than a few centimeters in diameter
tjpzoom picture title

Arcanobacterium pyogenes


Blood Agar plate which has been incubated with 5% carbondioxide for 24 hours. Small, grey-white, convex colonies. Previous names: Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes. General characteristics: Gram-positive. Catalase-negative. Non-motile. Attacks sugars by fermentation, but the reaction is weak
tjpzoom picture title

IgA nephropathy


This immunofluorescence pattern demonstrates positivity with antibody to IgA. Note that the pattern is that of mesangial deposition in the glomerulus. This is IgA nephropathy
tjpzoom picture title

Candidiasis 40x


Candidiasis
tjpzoom picture title

M. gypseum


M. gypseum
tjpzoom picture title

Enterobius vermicularis male 10x


Enterobius vermicularis male
tjpzoom picture title

viral hepatitis C


This is a case of viral hepatitis C which is at a high stage with extensive fibrosis and progression to macronodular cirrhosis, as evidenced by the large regenerative nodule at the center right. The screening laboratory test for this form of viral hepatitis is the hepatitis C antibody test. Hepatitis C accounts for most (but not all) cases formerly called "non-A, non-B hepatitis". In addition to this serologic test PCR and genotyping can be performed.Nucleic acid sequencing identifies of six common HCV types (1a,b-5) which have different clinical courses and responsiveness to alpha interferon therapy. Infection with HCV type 1b or 4 leads to more severe liver disease, faster progression to chronic hepatitis, and less responsiveness to interferon therapy. Type 1a, 2, 3, and 5 infections have a more favorable prognosis. Type 2 and 3 infections may be treated with shorter therapeutic regimens
tjpzoom picture title

Aeromonas hydrophila susp. hydrophila


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The colonies are surrounded by a wide haemolysis zone
tjpzoom picture title

beta-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies


large somewhat beta-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies. There are some larger colonies that might have appeared in the heavy regions of the streaking pattern, but probably not in thE isolated area. The enlarged inset area shows the different colony types in more detail
tjpzoom picture title

Endometrial cystic


This is endometrial cystic hyperplasia in which the amount of endometrium is abnormally increased and not cycling as it should. The glands are enlarged and irregular with columnar cells that have some atypia. Simple endometrial hyperplasias can cause bleeding, but are not thought to be premalignant. However, adenomatous hyperplasia is premalignant.
tjpzoom picture title

CMV


CMV inclusions in lung are seen here microscopically
tjpzoom picture title

pair of adrenals


The pair of adrenals in the center are normal. Those at the top come from a patient with adrenal atrophy (with either Addison's disease or long-term corticosteroid therapy). The adrenals at the bottom represent bilateral cortical hyperplasia. This could be due to a pituitary adenoma secreting ACTH (Cushing's disease), or Cushing's syndrome from ectopic ACTH production, or idiopathic adrenal hyperplasia.
tjpzoom picture title

MONOBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, usually light Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: oval, round, sometimes irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: In the picture a monoblast is depicted. Also numerous other maturating cells of granulopiesis are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil myelocyte 4. proerythroblast 5. pycnotic normoblast 6. polychromatic normoblast 7. band neutrophil
tjpzoom picture title

Triple Phosphate Crystals


Triple Phosphate Crystals
tjpzoom picture title

PYCNOTIC (LATE) NORMOBLAST


Size of the cell: 8 - 12 mm Shape of the cell: round, often deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: pink or the same as in erythrocytes Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, intense condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not visible marrow: 5 - 15 % Comment: Indicated by the arrow is the eosinophilic erythroblast. Besides it, in the picture there are 19 other erythroblasts and one precursor of erythropoesis at the stage of division. Staining: MGG Magnification: x 1000 1.pycnotic normoblast 2.polychromatic normoblast 3.erythroblast in divison state 4.plasmocyte 5.lymphocyte 6.neutrophil metamyelocyte 7.band neutrophil 8.promyelocyte 9.myeloblast.
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Same Blood Agar plate as seen in previous picture. The colonies are surrounded by a wide haemolytic zone
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کورتیزول, هرمافرودیت, بزرگداشت حکیم جرجانی, پي‌سي‌آر, کلنی, دفسفریله, دهيدريشن, ویروس‌هایی, پروتئین FGF1, اسپوروسیت, دستياران, ویتامین‌های, نانوذرات, ویتامین, مونوکلونال, رنگ آميزي كپسول به روش آنتوني , سازمان جهانی پروتئومیکس , تیروئیدیت, عوارض سرگیجه, هموگلوبين, كشت, تری گلیسیرید خون بالا, منونوکلئوز, عوارض آميبيازيس, هستک, كلوزيس, اثر گاز معده , زن باردار مشکوک به سرخجه, هموگلوبین, کواگولاز, كلسيم, میکرومتر, Human, g53g, پلیتها, پروفسور, گلومرولي, نرمال, میکروسکوپ, لنفوئید, تحقیق, واژن, لپتین, سیفلیس, دانلود اطلس رنگی اسپرینگر Springer, میکروترومبین, آفلاتوکسین, کربوهیدرات بالا, گرانولوما, همگی, گلبول سفید , کورتیزول, هماچوري, ﻫﻮﻣـﻮرال, کشف دو گروه خونی جدید, کشت باسیل سل, اکسایش, سروتونین, ماکروفاژها, hepatica, محیط كشت مولر هینتون آگار, Hook Effect, هيپوكامپوس, هموگلوبین, تزریق, بروز آمیلوئیدوز, ویتامین, خشكي دهان, ضدهیپرتانسیون, مایکو,