گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Waterhouse-Friderichsen syndrome


The patient with Waterhouse-Friderichsen syndrome has sepsis with DIC and marked purpura.
tjpzoom picture title

SICKLE CELL


Definition: Elongated erythrocytes, usually curved with sharply pointed one or two poles. Occurrence in blood: normally not present Comment: Single sickle cell. Also distinct anisopoikilocytosis and staining disturbance of erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

T. verrucosum 40x


T. verrucosum
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - TOXIC GRANULATION


Granularity: thick granules, more eosinophilic stained than typical neutrophilic granularity. Single granules with a tendency to aggregate. Occurrence in blood: normally not present Comment: Segmented neutrophil leucocytes with very abundant toxic granularity. Platelets not rich in granules. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

HYPOCHROMIA


Definition: Excessive central pallor in the erythrocyte, exceeding one third of its diameter. It is due to insufficient hemoglobinization. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Most cells show extremely large perinuclear halo (hypochromic cells), which account for more than one third of the cell diameter. Only a few cells are normocytes. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

Phase contrast Campylobacter jejuni


Very slender, curved rods, which can be S, seagull or spiral shaped. In older cultures the cells become coccoid
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Large, irregular colonies surrounded by a wide haemolytic zone
tjpzoom picture title

Necator female 4x


Necator female 4x
tjpzoom picture title

Histoplasma capsulatum


Histoplasma capsulatum may lead to formation of visible granulomas, but they are often small, as shown here in the liver. More often, involvement is diffuse, leading only to organomegaly
tjpzoom picture title

Trichocephalus female 10 x


Trichocephalus female
tjpzoom picture title

Listeria monocytogenes


Gram-positive short rodes with rounded ends. Some cells may be curved
tjpzoom picture title

POIKILOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of differently shaped of erythrocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Marked anisopoikilocytosis including ovalocytes, target cells and lacrymocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. ovalocyte 2. lacrymocyte 3. target cell
tjpzoom picture title

Pelvic exenteration


This is a pelvic exenteration done for stage IV cervical carcinoma. At the left, dark vulvar skin leads to vagina and to cervix in the center, where an irregular tan tumor mass is seen infiltrating upward to the bladder. A slit-like endometrial cavity is surrounded by myometrium at the mid-right. The rectum and sigmoid colon are at the bottom extending to the right.
tjpzoom picture title

large adrenal cortical carcinoma


This is a large adrenal cortical carcinoma which is displacing the left kidney downward. Such neoplasms are usually functional (secreting corticosteroids or sex steroids). They have a poor prognosis.
tjpzoom picture title

ANULOCYTE


Definition: Erythrocytes with a large area of central pallor with distinctive border between pallor and cytoplasm. They occur due to lowered hemoglobin concentration or as an artefact. Occurrence in blood: < 5% of erythrocytes in normal blood Comment: The arrow lies between two anulocytes. In the illustration there are more cells of this kind, lying among normal normocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. anulocyte
tjpzoom picture title

Mycetoma 10x


Mycetoma
tjpzoom picture title

anti-LKM


Rat liver and rat kidney: antibodies against liver-kidney microsomes - anti-LKM
tjpzoom picture title

Hyaline casts


Hyaline casts, which appear very pale and slightly refractile, are common findings in urine
tjpzoom picture title

neoplasm of the adrenal medulla


This pheochromocytoma demonstrates the chromaffin reaction. This neoplasm of the adrenal medulla contains catecholamines (epinephrine and norepinephrine). The section of tumor at the bottom has been placed into a dichromate fixative which turns the tissue brown as the catecholamines are oxidized. Compare to the section of pink to yellow tumor at the top which has not been placed in dichromate fixative.
tjpzoom picture title

Large granular lymphocytes


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: irregular Colour of cytoplasm: blue Granularity: a few, thick azurophilic granules Nucleus' shape: oval, irregular Type of chromatin: fine, homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence blood: < 10 % Comment: Granular lymphocyte with typical coarse azurophilic granularity. Also anisopoikilocytosis of erythrocytes with some acanthocytes and schistocytes. Platelets are normal. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Neoplastic Cells


Neoplastic cells may be seen in urine sediments of patients with tumors of the urinary tract. Transitional cell carcinomas arising in the urinary bladder or urethra are most likely to spontaneously exfoliate, but cannot be ruled out based on a failure to identify malignant cells in urine. Rarely, lymphomas and renal carcinomas also can be diagnosed from urine sediment. The pictures shown are from a case of transitional cell carcinoma in the bladder of a dog. Though the presence of neoplastic cells may be suspected on examination of unstained wet-mounts (upper panel), evaluation of air-dried sediment smears or cytocentrifuge preps stained with hematologic stains (lower panel) is necessary for confirmation. In the case shown here, the cytologic criteria of malignancy are clearly fulfilled; in other cases a distinction from hyperplastic cells cannot be made with certainty without a tissue biopsy.
tjpzoom picture title

Cellular Casts


Cellular casts most commonly result when disease processes such as ischemia, infarction, or nephrotoxicity cause degeneration and necrosis of tubular epithelial cells. The presence of these casts indicates acute tubular injury but does not indicate the extent or reversibility of the injury. A common scenario is the patient with decreased renal perfusion and oliguria secondary to severe dehydration. Ischemic injury results in degeneration and sloughing of the epithelial cells. The resulting casts often are prominent in urine produced following rehydration with fluid therapy. The restoration of urine flow "flushes" numerous casts out of the tubules. Leukocytes can also be incorporated into casts in cases of tubulo-interstitial inflammation (eg, pyelonephritis). It is rarely possible to distinguish between epithelial casts and leukocyte casts in routine sediment preparations, however, since nuclear detail is obscured by the degenerated state of the cells.
tjpzoom picture title

- PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly. Nucleus: not present Comment: Normal platelets with correct level of granulation. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Tubo-ovarian abscess


This is an example of a tubo-ovarian abscess from Neisseria gonorrheae. Gonorrhea leads to several complications in the female genital tract, including acute inflammation with abscess formation as well as chronic inflammation with tubal scarring (and a greater likelihood of ectopic pregnancy) and pelvic inflammatory disease. Here, there is no clear boundary between tube and ovary and the dilated tube is filled with purulent material.
tjpzoom picture title

MATURE EOSINOPHIL


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pale, covered by granules Granularity: abundant eosinophilic (orange-red) Nucleus' shape: lobulated, semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 2 - 4 % marrow: < 2 % Comment: Band form of the eosinophil leucocyte is indicated by the arrow. Also numerous other maturating cells of granulopiesis and erythropoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. promyelocyte 2. basophilic normoblast 3. neutrophil myelocyte 4. neutrophil metamyelocyte 5. pycnotic normoblast 6. polychromatic normoblast
tjpzoom picture title

ANULOCYTE


Definition: Erythrocytes with a large area of central pallor with distinctive border between pallor and cytoplasm. They occur due to lowered hemoglobin concentration or as an artefact. Occurrence in blood: < 5% of erythrocytes in normal blood Comment: The arrow indicates one of three anulocytes present in the picture. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Giant platelet considerably degranulated. Besides, anisocytosis of platelets. There is a neutrophil leucocyte containing small vacuoles. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Leiomyosarcoma


Here is the microscopic appearance of a leiomyosarcoma. It is much more cellular and the cells have much more pleomorphism and hyperchromatism than the benign leiomyoma. An irregular mitosis is seen in the center.
tjpzoom picture title

extrahepatic biliary atresia


This 3 month old child died with extrahepatic biliary atresia, a disease in which there is inflammation with stricture of hepatic or common bile ducts. This leads to marked cholestasis with intrahepatic bile duct proliferation, fibrosis, and cirrhosis. This liver was rock hard. The dark green color comes from formalin acting on bile pigments in the liver from marked cholestasis, turning bilrubin to biliverdin
tjpzoom picture title

Vivax 100x Ameboid


Vivax 100x Ameboid
tjpzoom picture title

Schistosoma mansoni male 4x


Schistosoma mansoni male
tjpzoom picture title

BAND NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 5% marrow: 5 - 20 % Comment: In the picture four band leucocytes and other maturating forms and mature neutrophil leucocytes are seen. Single promyelocyte is almost completely without primary granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. band neutrophil 2. segmented neutrophil 3. neutrophil metamyelocyte 4. myeloblast 5. promyelocyte 6. basophilic normoblast 7. neutrophil myelocyte
tjpzoom picture title

Pap smear


This is a Pap smear. The cytologic features of normal squamous epithelial cells can be seen at the center top and bottom, with orange to pale blue plate-like squamous cells that have small pyknotic nuclei. The dysplastic cells in the center extending to upper right are smaller overall with darker, more irregular nuclei.
tjpzoom picture title

Leishman bodies 100x


Leishman bodies
tjpzoom picture title

MONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, oval or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue Granularity: absent or a few, azurophilic, very fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin, clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 4 - 8 % marrow: < 2 % Comment: Typical monocyte with abundant purple-blue cytoplasm containing small vacuoles. Staining: MGG Magnification: x 1000
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

بیماران دیابتی , ویتامین, لپتین, هیپوگلیسمی, تستهای آزمایشگاهی ( آپولیپوپروتئینها), سفیلیس, chamber, کروموزم, باکتریوفاژها, وارفارين, Cruze, pRB, کروماتوگرافی, ویسکوزیته‌ای, وراثتی, آزمايش‌هايي, درون هسته سلول‌های کلیه, ميلوماي, سنسورهاي, واژن, تزریق پنی‌سیلین, ندوزا, کراسینگ, تعرفه‌های آزمایشگاه‌های تشخیص طبی, Homocystein, بیماری DMD, پاتوژن, واكسنهايي, كلسیم, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, Alteribacillus, رشته علوم آزمایشگاهی, فيبروزه, مقدار آنتی ژن و آنتی بادی, کلروفورم, لنفوسيت‌ها, مگانوبلاستیک, میکروب, شركت تحقيقاتي توليدي فارمد آوران سبز, چرب, فسفولیپاز, ALT/SGPT, استوموناس, اختصارات آزمايشگاهي - هماتولوژي , سيلك‌هاي, پروستاتیت, نوتروفیل, ترانزيشنال, گروه خوني, میکروبی, ژن PIA2 , طرح تحول نظام سلامت, کولورکتال, كليرانس, VLDL, ائوزینوفیلی, ویتامین, سيستم استرپ اويدين , بيماري پمفيگوس, گروه های خونی, میکروسکوپ, تنتورید, مونشهاوزن, واسکولار, فرآیند فاگوسیتوز, چشمتان, تست آمفتامين , آمینوپترین, باکتریواستاتیک, نکروز,