گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

A. duodenale mail 4x


A. duodenale mail
tjpzoom picture title

membranous glomerulonephritis


By electron microscopy in membranous glomerulonephritis, the darker electron dense immune deposits are seen scattered within the thickened basement membrane. The "spikes" seen with the silver stain represent the intervening matrix of basement membrane between the deposits
tjpzoom picture title

kidney in a patient with ADPKD


304) This kidney in a patient with ADPKD weighed 3 kilograms! This disease is inherited with an autosomal dominant pattern, so the recurrence risk in the family is 50%. The cysts are not usually present at birth, but develop slowly over time, so the onset of renal failure occurs in middle age to later adult life
tjpzoom picture title

post-infectious glomerulonephritis


This glomerulus is hypercellular and capillary loops are poorly defined. This is a type of proliferative glomerulonephritis known as post-infectious glomerulonephritis. This case followed a group A beta hemolytic streptococcal infection of the pharynx 3 weeks earlier
tjpzoom picture title

T. mentagrophytes - Back of colony


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

Giardia lamblia (T) 100


Giardia lamblia
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Relatively small colonies with an entire margin
tjpzoom picture title

Leiomyosarcoma


As with sarcomas in general, leiomyosarcomas have spindle cells. Several mitoses are seen here, just in this one high power field.
tjpzoom picture title

BAND NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 5% marrow: 5 - 20 % Comment: Band neutrophil leucocyte contains fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

beta-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies


large somewhat beta-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies. There are some larger colonies that might have appeared in the heavy regions of the streaking pattern, but probably not in thE isolated area. The enlarged inset area shows the different colony types in more detail
tjpzoom picture title

Red blood cells


Note the irregular outlines of many of these RBC's, compared to two relatively normal RBC's at the center left of the right panel. These abnormal RBC's are dysmorphic RBC's
tjpzoom picture title

Cervicitis


This is chronic cervicitis at the squamo-columnar junction of the cervix. Small round dark lymphocytes are seen in the submucosa, and there is also hemorrhage. Chronic cervicitis is quite common.
tjpzoom picture title

CRENATED RED BLOOD CELLS


Definition: Erythrocytes with crimpsy cytoplasm. This is a typical artefact. They appear in vitro while making a blood film. Occurrence in blood: not present Comment: All erythrocytes, that are shown in the picture, are crenated red blood cells with shrinked cell membrane. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Toxoplasma gondii 100x


Toxoplasma gondii
tjpzoom picture title

334) Post-infectious glomerulonephritis


Post-infectious glomerulonephritis is immunologically mediated, and the immune deposits are distributed in the capillary loops in a granular, bumpy pattern because of the focal nature of the immune complex deposition process
tjpzoom picture title

LEPTOCYTE


Definition: Erythrocyte with excessive central pallor and very thin area of stained cytoplasm. The diameter of this cell is larger than the diameter of normocyte, but the volume is the same. Occurrence in blood: normally not present Comment: Leptocytes should be differentiated with polychromatophilic erythrocytes or reticulocytes, which biconcave shape is not finally formed. Besides polychromasia, there is an irregular perinuclear zone in the cells. The cell indicated by the arrow is not a leptocyte. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

albicans 40x


albicans
tjpzoom picture title

EOSINOPHILIC PROMYELOCYTES


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue with distinct halo, covered by eosinophilic granules Granularity: very abundant, particularly eosinophilic granules; sometimes azurophilic granules are visible. Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2, sometimes undiscernible Occurrence blood: not present marrow: < 1 % Comment: Eosinophil promyelocyte with numerous eosinophil granules covering cytoplasm. Halo is seen in perinuclear region. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. lymphocyte 4. myeloblast 5. band neutrophil 6. proerythroblast 7. plasmocyte 8. pycnotic normoblast 9. eosinophil myelocyte
tjpzoom picture title

Dermatophilus congolensis


Small grey-yellow colonies, which adhere to the surface of the agar. This culture has been incubated in an aerobic atmosphere containing 5% carbon dioxide for 48 hours. After incubation for 3-4 days the colonies tend to become more wrinkled and the yellow pigmentation more intense General characteristics: Dermatophilus congolensis forms branched filaments that divide longitudinally and transversally resulting the in formation of parallel rows of cocci. Upon liberation from the filaments these cells become flagellated, motile zoospores
tjpzoom picture title

white blood cells


These white blood cells in urine have lobed nuclei and refractile cytoplasmic granules
tjpzoom picture title

AMA


Primate stomach: antibodies against mitochondria. With urea-pretreatment (top) and without urea-pretreatment bottom
tjpzoom picture title

anti-EBV-CA


Antibodies against Epstein-Barr virus: anti-EBV-CA (top), anti-EBNA (middle), anti-EBV-EA bottom
tjpzoom picture title

Numerous cysts in liver


Numerous cysts appear in this liver from a patient with dominant polycystic kidney disease (DPKD). Such cases occur in adults and manifest with renal failure beginning in middle age. Sometimes the liver (as seen here) can be affected as well by polycystic change. Less commonly the pancreas is involved. These patients with DPKD can also have berry aneurysms in the cerebral arteries
tjpzoom picture title

large urothelial carcinoma


In the bladder removed surgically and opened here can be seen a large urothelial carcinoma. These neoplasms arise from the urothelium. A presenting sign can often be hematuria. Cytologic examination of urine can reveal malignant cells shed from the surface of the neoplasm. Cystoscopy can be performed and biopsies taken
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: PEROXIDASE REACTION


Occurrence: Neutrophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented neutrophils Basophils: positive in early stage and maturing cells of the series, then less intensive Eosinophils: strongly positive from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain peroxidase Staining: Graham-Knoll Comment: Three segmented neutrophils (indicated by the arrow) containing large amount of peroxidase. Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

vasculitis of a renal arterial branch


Here is a vasculitis of a renal arterial branch. Lymphocytes are scattered in and around the vessel. This happens to be the classic form of polyarteritis nodosa (PAN), a systemic vasculitis that most often affects the kidneys. The ANCA serology is often negative
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: The arrow indicates one of several lymphocytes. Also cells of maturing granulopoiesis and erythyropoiesis series are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. lymphocyte 2. pycnotic normoblast 3. polychromatic normoblast 4. myeloblast 5. promyelocyte 6. neutrophil myelocyte 7. neutrophil metamyelocyte 8. band neutrophil.
tjpzoom picture title

renal cell carcinoma


Cystic change resulting from long-term renal dialysis may rarely give rise to renal cell carcinoma. A large variegated mass is seen here on sectioning of a kidney that has large cysts arranged around the mass
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Strongly positive reaction in promyelocyte (indicated by the arrow). Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

large adrenal cortical carcinoma


This is a large adrenal cortical carcinoma which is displacing the left kidney downward. Such neoplasms are usually functional (secreting corticosteroids or sex steroids). They have a poor prognosis.
tjpzoom picture title

TARGET CELL


Definition: Erythrocyte containing dark stained central area surrounded by lightly stained ring of cytoplasm without hemoglobin. Occurrence in blood: < 2 % of erythrocytes in normal blood. Sometimes cells may be seen in vitro and may cover large area of the blood film, separated from the area of normal red cells. Comment: The arrow indicates one of two target cells. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This is a normal glomerulus by light microscopy. The glomerular capillary loops are thin and delicate. Endothelial and mesangial cells are normal in number. The surrounding tubules are normal. Life is good
tjpzoom picture title

Sepedonium 40x


Sepedonium
tjpzoom picture title

A "horseshoe" kidney


Here is a "horseshoe" kidney. This is a congenital anomaly that most often occurs in association with other anomalies or syndromes with specific genetic defects such as trisomy 18. However, it can also occur as an isolated anomaly. The possible problem here is that the ureters take an abnormal course across the "bridge" of renal tissue and this can lead to partial obstruction with hydronephrosis
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - VACUOLISATION


Occurrence: normal mature neutrophil leucocytes may contain single small vacuoles in cytoplasm Comment: Distinct vacuoles changes in the neutrophilic leucocytes. Two target cells and one ovalocyte are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

سولفونامیدها, ائوزینوفیلی, VZV, ترنس, هموگلوبین, کلی‌فرم, VLDL, ارگانیسم‌های, ریجنت, اسكولكس, كلونيزه, آب مروارید, پروستات, ايمونوالكتروفورز, لوزالمعده, ویتامین, virus, Qiagen, ferritin, کووت, نوکلئوتید, ارگانیک, هپاتيت, کلریدریک, مردان, بتامتازون, غشاهاي سلولي, هیئت مدیره کانون دانش‌آموختگان, دستورالعمل, پروکاریوتها, تری گلیسیرید, فشار خون بالا , Teluk, کارسینوم, میوه, مارکر, ميوگلوبين, آپلاستیک, نوتروفیلها, سیترات, انترفرون, وارفارين, آنتاگونیستهای, صرع نوعی بیماری مغزی , neshtiman, اگزالواستیک, ارگانیسم, اختلالات گوش داخلی , پیامک‌ها, میکروبیولوژی, ماهی ساردین, پزشکی, نامباکتریوفاژ, گیرنده برادی کینین, میلوما-, تست های روتین, هپاتیت, لومی, ویتامین‌های, درمان صحیح ویروس هپاتیت C, ساوت‌همپتون, ماركرها, هلیکوباکتر, كلبسيلا, نوترن بلارت, رشته های تخصصی آزمایشگاهی, پروتوزئوا, پنمونیه, Spectrum, التهاب آپاندیس,