Anisocytosis چیست

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۰ اسفند 16:46 | Z.KH

نظرات : 0

"آنیزوسیتوز" یا "آنایسوسایتوسیس" یا "آنیسوسایتوسیس" یا "Anisocytosis" همه از اصطلاحات تخصصی هماتولوژی یا خون شناسی هستند.                     عبارات و پرسش های آزمایشگاهی از این قبیل:                                                                                                                                                                                                                             "Anisocytosis چیست؟"                                                                                                                                                                                                                                                                                یا "Anisocytosis مثبت در آزمایش خون"                                                                                                                                                                                                                                            یا "آزمایش Anisocytosis مثبت"                                                                                                                                                                                                                                                               یا "Anisocytosis مثبت در آزمایش خون"                                                                                                                                                                                                                                             یا " آزمایش Anisocytosis مثبت در خون چیست؟"                                                                                                                                                                                                                           همگی به این معنی هستند که در خون شخص اندازه گویچه‌ های قرمز نامساوی هستند و به عبارت ساده تر اصطلاح: "آنیزوسیتوز یا Anisocytosis" به یکسان نبودن اندازه های گلبول های قرمز خون (Red Blood Cells) گفته می شود. اگر در برگه جواب آزمایش خونتان گزارش شده است که: "آنیزوسیتوز مثبت" یا “Anisocytosis +” به این معنی است که اندازه‌ تعدادی از گلبول ‌های قرمز خون کوچکتر از حد طبیعی خود هستند و تعدادی نیز بزرگتر از حد طبیعی هستند و تفاوت اندازه گلبول های قرمز خون (Red Blood Cells) زیاد شده است. این حالت به خودی خود، شرایط خطرناکی نیست ولی در مورد آن باید با پزشک خود مشورت کنید تا دلیل آن را پیدا کنند.

18 0

نظرات

نظرات :