آزمایشگاه درمانگاه آب و برق اهواز

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر 18:57 | PHAS

نظرات : 5

کلینیک آب و برق اهواز یا مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی سازمان آب و برق اهواز: شركت خدمات درماني و پزشكي تخصصي صنعت آب و برق استان خوزستان از سال ۱۳۷۴ تحت عنوان درمانگاه شبانه روزي سازمان آب و برق خوزستان راه اندازي و در تاريخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ شركت پزشكي صنعت آب و برق خوزستان تحت شماره ۱۶۱۴۵ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد. در سال ۱۳۸۶ از طرف كميسيون قانوني ماده ۲۰ تشخيص امور پزشكي، موفق به اخذ مجوز فعاليت در بخش هاي عمومی، داخلي، جراحي، اعصاب و روان، چشم، اطفال، اورولوژي، ENT، ارتوپدي، پوست، مو و زیبائی، زنان و مامايي، قلب و عروق، دندانپزشكي، مغز و اعصاب، تب دار و عفوني، غدد، راديولوژي، سونوگرافي، آزمايشگاه، فيزيوتراپي و اورژانس گرديد. بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ و روزنامه رسمي ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ و شماره ثبت ۱۰۳۵ نام شركت به موسسه خدمات درماني و پزشكي تخصصي صنعت آب و برق خوزستان تبديل گرديد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آدرس کلینیک آب و برق اهواز: شهر اهواز - بلوار گلستان - خیابان فروردین - نبش آذر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تلفن کلینیک آب و برق اهواز: 06133210032 - 06133210041 - 06133210042                                                                                                                                                            شماره تلفن ویژه: 06133188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   وب سایت کلینیک آب و برق اهواز: www.nobat.kwpscc.ir

24 0

نظرات

 • لینک نوبت دهی و لیست بخش های تخصصی و لیست پزشکان کلینیک اب و برق اهواز: https://nobat.kwpscc.ir/QueueWeb/Queue/FromTheSpec

  ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ دي | 16:49 | Z.KH

 • لینک نوبت دهی و لیست بخش های تخصصی و لیست پزشکان کلینیک اب و برق اهواز: https://nobat.kwpscc.ir/QueueWeb/Queue/FromTheSpec?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ دي | 16:47 | Z.KH

 • عبارات و جملات فراوانی دیگری برای یافتن: " آدرس و تلفن و وب سایت و نحوه نوبت دهی کلینیک و درمانگاه سازمان آب و برق اهواز-خوزستان " جستجو می شود. امید است ارائه دادن مطلب فوق نیاز شما را مرتفع کرده باشد.

  ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ دي | 15:24 | PHAS

 • مطلب بالا را برای کاربرانی معرفی می کنیم که موتور جستجو دنبال عبارت های: کلینیک آب و برق گلستان اهواز، کلینیک اب و برق، کلینیک اب وبرق اهواز، درمانگاه آب و برق اهواز، درمانگاه سازمان آب و برق اهواز، درمانگاه سازمان آب و برق، آزمایشگاه کلینیک آب و برق اهواز، کلینیک آب و برق اهوا، کلینیک سازمان آب و برق اهواز، کلینیک آب و برق، درمانگاه سازمان اب وبرق اهواز، کلینیک اب وبرق گلستان اهواز، شماره تلفن کلینیک اب وبرق اهواز، کلینیک سازمان آب و برق، کلینیک آب و برق خوزستان، سایت کلینیک آب و برق اهواز، کلینیک آب و برق اهواز گلستان، کلینیک سازمان آب و برق خوزستان، دندانپزشکی کلینیک آب و برق اهواز، کلینیک اب و برق اهواز، کلینیک اب وبرق، کلینیک سازمان اب وبرق، درمانگاه اب وبرق اهواز، مرکز پزشکی سازمان آب و برق خوزستان استان خوزستان، اهواز، درمانگاه آب و برق استان خوزستان، اهواز، کلینیک سازمان اب و برق اهواز، درمانگاه سازمان آب و برق خوزستان، کلینیک اب و برق خوزستان، درمانگاه آب و برق اهواز استان خوزستان، کلینیک تخصصی آب و برق اهواز، کلینیک اب برق، کلینیک سازمان اب برق اهواز، کلینیک اب وبرق گلستان، س

  ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ دي | 15:20 | PHAS

 • آزمایشگاه کلینیک آب و برق اهواز در همین کلینیک مرکز پزشکی آب و برق اهواز که مطلق به اداره آب و برق شهر اهواز است قرار دارد.

  ۱۴۰۱ دوشنبه ۹ آبان | 9:20 | phasco - school

نظرات :