آزمایش CSF در ارتباط با سیستم عصبی مرکزی

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ آبان 17:26 | ghnazary

نظرات : 0

  اگرچه یک نمونه از CSF در تهیه سخت تر از نمونه ادرار و یا خون است اما نتایج CSF ممکن است بطور مستقیم علت برخی وضعیتهای سیستم عصبی مرکزی را روشن کند.شامل -          مننژیت: یک عفونت که لایه پوشاننده مغز و طناب نخاعی (مننژ)‌را درگیر میکند -          انسفالیت: عفونت مغز -          بیماری های اتوایمیون: بیماری هایی که سیستم عصبی مرکزی را درگیر میکند مانند مالتیپل اسکلروز -          کنسر: کنسرهای سیستم عصبی مرکزی و یا کنسرهایی که به این سیستم حمله کرده اند. -          بیماری الزایمر: یک شکل برگشت ناپذیر از دمانس    

13 0

نظرات

نظرات :