تولید CSF

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ آبان 17:42 | ghnazary

نظرات : 0

  CSF توسط یک بافت خاص به نام کوروئید پلکسوس که دارای رگهای خونی فراوان بوده و حفره های کوچک درون مغز را فرش کرده است تولید و ترشح میشود.حجم کل CSF‌ 90-150  میلی لیتر در بالغین است و 10-60  میلی لیتر در نوزادان می باشد.CSF‌ به طور پیوسته تولید شده و در گردش بوده و سپس جذب جریان خون میشود.در حدود 500 میلی لیتر از CSF‌ هر روز بازتولید میشود.این به آن معنا است که کل CSF‌ هر چند ساعت یکبار جایگزین میشود.

13 0

نظرات

نظرات :