دوز مناسب کاربامازپین

۱۴۰۰ شنبه ۱۵ آبان 18:15 | ghnazary

نظرات : 0

  بطور کلی اگر آزمایش کاربامازپین در محدوده نرمال باشد و فرد تحت درمان تشنج – نوسانات روحی یا درد عصبی نداشته و عوارض جانبی قابل توجهی را تجربه نکند بنابراین دوز کاربامازپین کافی و مناسب در نظر گرفته میشود.افراد نباید دوز داروی مصرفی را بدون مشورت پزشک کم یا زیاد و یا متوقف کنند.همچنین اصلاح دوز باید مورد به مورد تعیین گردد.

12 0

نظرات

نظرات :