افراد در معرض خطر بالای عفونت خون - بخش اول

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ فروردين 18:27 | ghnazary

نظرات : 0

 وضعیتهای پیچیده دیگر میتواند از عفونت خون ریشه بگیرد.اندوکاردیت که التهاب و عفونت لایه پوشاننده قلب و یا دریچه های قلبی است میتواند از عفونت خون منشا بگیرد.افرادی که دریچه های مصنوعی و یا مفصل های مصنوعی دارند در معرض خطر بالای عفونت های سیستمیک ناشی از عفونت خون هستند.

3 0

نظرات

نظرات :