نسبت ALT / AST

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  ALT‌ معمولا به همراه AST‌ که یکی دیگر از آنزیم های کبدی است درخواست میشود.هر دو آنزیم AST‌ و ALT‌ هرگاه که کبد آسیب ببیند افزایش می یابند.اگرچه ALT بیشتر اختصاصی است برای کبد اما در برخی موارد تنها آنزیمی است که افزایش می یابد.از نسبت AST / ALT برای تشخیص و شدت آسیب کبدی از آسیب به عضلات و قلب استفاده میشود.

8 0

نظرات

نظرات :