تفسیر نتایج آزمایش ANA - بخش دوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند 18:25 | PHAS

نظرات : 0

  یک پزشک درمانگر باید به نتایج آزمایش علایم بالینی و تاریخچه فردی بیمار برای تشخیص تکیه کند.از آنجایی که علایم و نشانه ها ممکن است در طی زمان بیایند و بروند بنابراین ممکن است ماه ها یا سالها به طول بینجامد تا بیماری یک الگویی را ازخود نشان بدهد که بیانگر بیماری اتوایمیون لوپوس یا هر نوع بیمای اتوایمیون دیگر باشد.

8 0

نظرات

نظرات :