تفسیر نتایج آزمایش ANA - بخش اول

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند 18:25 | PHAS

نظرات : 0

  یک آزمایش مثبت ANA به این معنی است که اتوآنتی بادی ها وجود دارند.در فردی که علایم و نشانه ها را دارد به معنی وجود یک اختلال اتوایمیون است اما بررسی های بیشتر لازم است تا تشخیص نهایی انجام شود چون برخی افراد بدون داشتن بیماری می توانند آزمایش ANA‌ مثبت داشته باشند.

8 0

نظرات

نظرات :