نقش کبد

۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند 18:25 | ghnazary

نظرات : 0

  کبد یک اندام حیاتی است که در قسمت بالایی سمت راست شکم واقع شده است.کبد تعداد زیادی عملکرد حیاتی در بدن دارد.کبد مواد مغذی را پردازش میکند برای هضم چربی ها صفرا تولید میکند پروتیین های زیادی تولید میکند از جمله فاکتورهای انعقادی خون و آلبومین و مواد سمی را شکسته و به گونه های بی خطر در بدن تبدیل میکند که یا دوباره مصرف میشوند یا به آسانی حذف میشوند.

5 0

نظرات

نظرات :