چه زمانی آزمایش ANA درخواست می شود؟

۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند 18:21 | PHAS

نظرات : 0

  آزمایش ANA‌ هنگامی درخواست میشود که یک فرد علایم و نشانه های ناشی از یک اختلال اتوایمیون سیستمیک را از خود نشان بدهد.افرادی که اختلالات اتوایمیون دارند میتوانند تعدادی علایم داشته باشند که مبهم و غیر اختصاصی بوده و در گذر زمان تغییر میکنند با گذشت زمان بدتر میشوند ویا ممکن است دوره هایی از برجستگی علایم و کاهش یافتن آنها دیده شود.

5 0

نظرات

نظرات :