آلانین آمینوترانسفراز(ALT)

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  آلانین امینوترانسفراز یک آنزیمی است که بیشتر در سلولهای کبد و کلیه دیده میشود.مقدار بسیار کمی هم در قلب و عضلات یافت میشود.بطور طبیعی سطح ALT در خون پایین است اما هنگامی که کبد آسیب میبیند سطح ALT در خون افزایش می یابد.اندازه گیری ALT در تشخیص زودتر بیماری کبدی بسیار مفید است.

9 0

نظرات

نظرات :