آزمایش آلبومین چه زمانی درخواست میشود؟

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي 18:29 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش آلبومین به وفور بعنوان بخشی از آزمایش ها درخواست میشود. ممکن است به همراه دیگر تستها و هنگامی که شما نشانه های بیماری کبدی دارید مانند: -          زرد شدن چشم ها و پوست (زردی) -          ضعف و خستگی -          کاهش وزن بدون توضیح -          ازدست رفتن اشتها -          تورم یا درد در کبد -          ادرار تیره و مدفوع روشن -          خارش

5 0

نظرات

نظرات :