آنتی مولریان هورمون (AMH)

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي 18:25 | PHAS

نظرات : 3

  هورمون آنتی مولریان یک هورمونی است که توسط بافتهای تولید مثلی تولید میشود شامل بیضه ها در مردان و تخمدان ها در زنان. نقش AMH‌ و مقدار نرمال آن بسته به جنس و سن فرق میکند.

5 0

نظرات

  • اندازه‌گیری سطح این هورمون AMH، به‌ خصوص در برخی افراد، نظیر افراد مبتلا به سرطان یا افرادی که تخمدان‌های ‌شان به‌ دلیل جراحی یا پرتو درمانی آسیب دیده یا افراد مبتلا به اندومتریوز (Endometriosis)، برای تعیین میزان ذخیرۀ تخمدان بسیار کمک‌ کننده است. در افرادی که قرار است IVF شوند، سطح هورمون AMH با میزان تخمک به‌ دست‌ آمده پس از مصرف داروهای تحریک تخمک‌گذاری در ارتباط مستقیم است و بهترین نشانگر پیش ‌بینی‌ کنندۀ پاسخ ضعیف یا بیش از حد تخمدان ‌ها به داروهای تحریک تخمک‌ گذاری است.

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي | 18:53 | Phasco-qc

  • هورمون آنتی مولریان یا مولرین (AMH) و تفسیر نتیجۀ آزمایش آن: هورمون آنتی مولریان یا مولرین توسط فولیکول‌های ریز آنترال و پره‌ آنترال ترشح می‌شود. این هورمون با افزایش سن کاهش می‌یابد و در یائسگی به سطح غیرقابل اندازه‌گیری می‌رسد. سطح AMH یک نشانگر قابل اعتماد، زود هنگام و مستقیم برای ارزیابی کارکرد تخمدان‌هاست.

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي | 18:40 | Phasco-qc

  • AMH مخفف Anti-Mullerian Hormone است.

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي | 18:28 | PHAS

نظرات :