تلاشهای جهانی برای درمان کووید 19 با ویتامین دی- بخش دوم

۱۳۹۹ شنبه ۲۰ دي 18:48 | ghnazary

نظرات : 0

  تیم کاستیلو در اسپانیا 76 بیمار بستری مبتلا به کووید 19 را انتخاب کردند و به آنها مکمل ویتامین دی دادند.این گروه 1064 میکروگرم از یک آنالوگ سریع اثر ویتامین دی دریافت کردند. از بین این افراد تنها 2٪ نیاز به ICU‌ پیدا کردند درحالی که 50%  افرادی که این مکمل را دریافت نکرده بودند نیاز به ICU‌ پیدا کردند.درضمن 8٪ افرادی که ویتامین دی دریافت نکرده بودند فوت کردند درحالی که از گروه دریافت کننده ویتامین دی کسی فوت نکرد.

4 0

نظرات

نظرات :