تلاشهای جهانی برای درمان کووید 19 با ویتامین دی- بخش اول

۱۳۹۹ شنبه ۲۰ دي 18:47 | ghnazary

نظرات : 0

  جین و همکاران 154 بیمار مبتلا به کووید 19 را که به مرکز درمانی مراجعه کرده بودند به مدت 6 هفته مطالعه کردند.وقتی مرگ بر اساس کمبود ویتامین دی بررسی شد میزان مرگ ومیر در افراد دچار کمبود ویتامین دی 21٪ و در بین افراد با ویتامین دی طبیعی 3٪ بود.عجیب تر آن که 97٪ کسانی که نیاز به ICU‌ پیدا کرده بودند دچار فقر ویتامین دی بودند.این یکی از چندین مطالعه در این سال بود که ارتباط بین کمبود ویتامین دی و شدت بیماری کووید19 را نشان میداد.

4 0

نظرات

نظرات :