آزمایش پروتیین C وپروتیین S چه زمانی درخواست میشود؟

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۸ آبان 6:50 | ghnazary

نظرات : 0

  این آزمایش زمانی درخواست میشود که شما -          یک لخته خون داشته اید به ویژه هنگامی که جوان بوده اید ( کمتراز 50 سال ) -          شما یک لخته در یک ناحیه غیر معمول مانند رگهایی که از کبد یا کلیه می آیند ویا رگهای خونی مغز داشته اید. -          شما چند حمله لخته ای داشته اید. -          شما دلیل های روشنی برای تشکیل لخته خون ندارید.  

2 0

نظرات

نظرات :