انواع کمبود ارثی پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ آبان 6:25 | ghnazary

نظرات : 0

  دو نوع کمبود ارثی پروتیین C وجود دارد. نوع 1. که مرتبط است با مقدار ناکافی نوع 2. که مرتبط است با عملکرد غیرطبیعی و نسبت به نوع 1 کمتر شایع است. پروتیین S‌ به دو شکل در خون وجود دارد. آزاد و متصل به پروتیین دیگر اما تنها پروتیین S‌ آزاد در دسترس است تا بتواند کوفاکتور برای پروتیین C‌ باشد.سه نوع کمبود ارثی پروتیین S‌ وجود دارد. نوع 1. کمبود ناشی از مقدار ناکافی است نوع 2. ناشی از عملکرد غیرطبیعی است نوع 3 . ناشی از سطح کاهش یافته پروتیین S‌ آزاد است اگرچه سطح پروتیین S‌ کلی طبیعی است.

3 0

نظرات

نظرات :