تفسیر نتایج ACTH - بخش اول

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۴ مهر 7:27 | ghnazary

نظرات : 0

 تفسیر نتایج آزمایش ACTH در بسیاری از موارد تفسیر نتایج دشوار است.سطح ACTH‌ و کورتیزول در طول روز تغییر میکند.بطور طبیعی سطح ACTH هنگام صبح در بالاترین سطح و در هنگام شب در پایین ترین سطح میباشد.ACTH‌ تولید کورتیزول را تحریک میکند و کورتیزول تولید شده همان الگوی روزانه ACTH‌ را دنبال میکند اما بعد از ACTH‌ افزایش و به کمترین سطح خود در هنگام عصر میرسد

2 0

نظرات

نظرات :