هیپوپیتویتاریسم با این نشانه ها همراه است

۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر 7:55 | ghnazary

نظرات : 0

  نشانه های که بیانگر هیپوپیتویتاریسم باشد شامل موارد زیر است. -          کاهش اشتها -          دوره قاعدگی نامنظم -          بدعمل کردن اندام های جنسی -          کاهش میل جنسی -          ادرارهای مکرر شبانه -          کاهش وزن بدون علت -          گر گرفتگی -          حساسیت به سرما

3 0

نظرات

نظرات :