چه زمانی آزمایش ACTH درخواست میشود؟

۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر 8:13 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش زمانی درخواست میشود که تست کورتیزول انجام شده و نتایج غیر طبیعی برای کورتیزول به دست آمده است و نیز مواقعی که علایم و نشانه های همراه با مازاد یا کمبود کورتیزول دیده شود. کورتیزول مازاد نشانه هایی ایجاد میکند که شامل : ·         چاقی  که بیشتر در تنه دیده میشود و نه در بازو ها و پا ها ·         جمع شده چربی بین شانه ها ·         چهره سرخ گون ·         پوست نازک و شکننده ·         خطوط ارغوانی روی شکم ·         ضعف عضلانی ·         آکنه ·         عفونت پوستی ·         رشد افزایش یافته مو در بدن ·         خستگی این علایم اغلب همراه با پرفشاری خون و پتاسیم پایین و بیکربنات و گلوکز بالامیباشد.  

3 0

نظرات

نظرات :