آِزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین - بخش ششم

۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور 7:1 | ghnazary

نظرات : 0

  افرادی که میاستنیا گراویس دارند اغلب غده تیموس بزرگ شده ای نیز دارند و ممکن هم است تیموما (تومورهای خوش خیم تیموس) نیز داشته باشند.تیموس یک بخش فعال از سیستم ایمنی در دوران بچگی است اما بطور طبیعی دردوران نوجوانی فعالیت آن کاهش می یابد.اگرطی یک توموگرافی از ناحیه قفسه سینه به دلایل دیگر یک تیموما تشخیص داده شود آنگاه تست آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین نیز ممکن است درخواست شود تا مشخص گردد که آیا فرد آن آنتی بادی ها را هم دارد یا خیر.

2 0

نظرات

نظرات :