آزمایش استیل کولین رسپتور آنتی بادی - بخش سوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور 6:46 | ghnazary

نظرات : 0

  آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین از ارتباط بین عصب ها و عضلات اسکلتی ممانعت به عمل آورده انقباض عضلانی را مهار میکنند و سبب خستگی زودهنگام عضلات از طریق پیشگیری از فعال شدن گیرنده های استیل کولین میگردند. نتیجه نهایی این تداخل بروز بیماری میاستنیا گراویس است که یک بیماری اتوایمیون مزمن به شمار میآید که همراه با وجود این آنتی بادی ها و اثرات آنها بر کنترل عضلات است.

2 0

نظرات

نظرات :