آزمایش استیل کولین رسپتور آنتی بادی- بخش دوم

۱۳۹۹ شنبه ۱۵ شهريور 6:59 | ghnazary

نظرات : 0

  حرکت عضله هنگامی شروع میشود که یک پالس به انتهای عصب میرسد جایی که سبب آزاد سازی استیل کولین که یک ماده شیمیایی بوده و نوروترانسمیتر خوانده میشود .این نوروتراسمیتر پیام ها را بین انواع خاصی از سلول ها منتقل میکنند.استیل کولین از یک فاصله این بین انتهای عصب و رشته عضلانی عبور میکند به این فاصله یا شکاف تقاطع عصبی عضلانی میگویند.وقتی استیل کولین به رشته عضلانی میرسد به یکی از بیشمار گیرنده های استیل کولین متصل میشود و آن را فعال کرده وسبب انقباض عضلانی میگردد.

4 0

نظرات

نظرات :