کولونوسکوپی مجازی به عنوان آزمایش غربالگری کولون - بخش دهم

۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد 7:11 | ghnazary

نظرات : 0

 کولونوسکوپی مجازی به عنوان آزمایش غربالگری کولون  کولونوسکوپی مجازی :این روش مقعد و تمام کولون و روده کوچک با استفاده از اشعه ایکس و کامپیوتر بررسی میکند.لوله ای در کولون جاگذاری میشود و روده را ازهوا پر میکنند.بهتراست هر 5 سال یکدفعه انجام شود.از مزایای آن میتوان این موارد را نام برد  هیچ آرامبخشی نیاز نیست – میتواند تمام کولون را بررسی کند و پولیپهای سرطانی و پیش سرطانی را تشخیص دهد و نسبتا کم خطر است .از معایب این روش این است که تمام روده باید از قبل برای آزمایش آماده شود- اگر موارد غیر طبیعی یافت شد میبایست کولونوسکوپی عادی انجام شود و بعنوان یک ابزار غربالگری کامل هم نمیتوان آن را پذیرفت.                                                                                                                                                                                                                                       

4 0

نظرات

نظرات :