سیگموئیدوسکوپی به عنوان آزمایش غربالگری کولون- بخش نهم

۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد 7:10 | ghnazary

نظرات : 0

 سیگموئیدوسکوپی به عنوان آزمایش غربالگری کولون سیگموئیدوسکوپی : این آزمایش مقعد و بخشهای انتهایی کولون را با استفاده از یک دستگاه مجهز به نور انعطاف پذیر مورد بررسی قرار میدهد.بهتر است هر 5 تا 10 سال این آزمایش انجام شود.از مزایای این آزمایش میتوان به نیاز به زمان کم برای آماده شدن بیمار – تشخیص سرطان و پولیپهای پیش سرطانی و عدم نیاز به داروهای آرام بخش و سریع و ایمن بودن آن اشاره کرد.معایبی که این روش دارد این است که در حدود 30 درصد از روده را بررسی میکند و خطر کمی هم از نظر خونریزی- عفونت و پارگی روده وجود دارد و همچنین اگر موارد غیر طبیعی یافت شد نیاز به کولونوسکوپی است.

4 0

نظرات

نظرات :