آزمایشات غربالگری سرطان کولون ( تست ایمونوشیمیایی مدفوع ) - بخش هشتم

۱۳۹۹ دوشنبه ۳۰ تير 6:53 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات غربالگری سرطان کولون ( تست ایمونوشیمیایی مدفوع )    آزماش ایمونوشیمیایی مدفوع از این آزمایش برای شناسایی خون مخفی در مدفوع استفاده میشود.توصیه میشود که این آزمایش سالانه انجام شود.در این آزمایش هیچگونه محدودیت غذایی یا دارویی وجود ندارد نیاز به آماده سازی قبلی روده نمی باشد و خطر مستقیمی روده را در این آزمیش تهدید نمیکند و نمونه ها را میتوان در خانه جمع اوری کرد.از معایب این روش آن است که نمیتواد تغییرات پیش سرطانی را تشخیص دهد ممکن است بعضی سرطانها تشخیص داده نشوند و اگر نتیجه آزمایش مثبت شود نیاز به کولونوسکپی است.                                                                                                                                                                                                                                           

3 0

نظرات

نظرات :