آزمایشات غربالگری سرطان کولون (کولونوسکوپی) - بخش هفتم

۱۳۹۹ دوشنبه ۳۰ تير 6:52 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات غربالگری سرطان کولون (کولونوسکوپی)    آزمایشات غربالگری سرطان کولون کولونوسکوپی این آِزمایش رکتوم (مقعد) و تمام کولون (روده بزرگ ) را به وسیله یک دستگاه مجهز به نور مورد آزمایش قرار میدهد.توصیه میشود برای افراد با سطح خطر متوسط این آزمایش هر 10 سال یکبار انجام شود.از مزایای این آزمایش این است که میتواند تمام کولون را بررسی کند سرطان و پولیپهای پیش سرطانی را تشخیص دهد و نیز میتواند این پولیپ ها را برداشته و نیز برای بررسی های پاتولوژیکی بیوپسی انجام دهد.از معایب این آزمایش این است که پیش از آزمایش باید تمام روده آماده شود به بیمار آرام بخش داده شود و یک روز برای آماده سازی بیمار ویا بهبود بیمار پس از آزمایش نیاز است تا زمان صرف شود همچنین در این آزمایش خطر خونریزی عفونت و پارگی روده وجود دارد.

3 0

نظرات

نظرات :