توصیه ها در غربالگری پوکی استخوان - بخش ششم

۱۳۹۹ دوشنبه ۹ تير 7:2 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه ها در غربالگری پوکی استخوان    بنیاد ملی پوکی استخوان توصیه میکند: -          زنان 65 سال و بالاتر و نیز زنان جوان یائسه که دارای فاکتور خطر هستند و نیز زنانی که یکبار شکستگی استخوا ن داشته اند باید آزمایش غربالگری را انجام دهند. -          مردان با سن 70 و بالاتر و مردانی با سن 50 تا 69 که دارای فاکتور خطر هستند و یا کسانی که شکستگی داشته اند باید غربالگری را انجام دهند.   کالج پزشکان امریکا توصیه میکند:   -          توصیه میکند که برای مردان مسن ارزیابی دوره ای از نظر پوکی استخوان انجام شود و بررسی با اشعه ایکس برای کسانی انجام شود که در معرض خطر افزایش یافته بوده و دارو مصرف میکنند.

2 0

نظرات

نظرات :