پوکی استخوان (استئوپوروز) - بخش سوم

۱۳۹۹ شنبه ۷ تير 6:41 | ghnazary

نظرات : 0

 پوکی استخوان (استئوپوروز) - بخش سوم مقدمه  پوکی استخوان یک نگرانی رو به رشد در بین آمریکایی هاست. طبق گزارش بنیاد ملی پوکی استخوان حدود 10 میلیون آمریکایی این بیماری را دارند و 43 میلیون در معرض خطر پوکی استخوان هستند.همچنین براورد شده است که نیمی از زنان 50 سال به بالا دچار شکستگی استخوان در اثر پوکی استخوان میگردند. با افزایش سن خطر شکستگی استخوان به همراه ناتوانی کاهش یافته در ترمیم استخوان شکسته افزایش می یابد.با رخ دادن شکستگی ناتوانی در حرکت و عدم استقلال در فرد به همراه نیاز به مراقبت طولانی اتفاق میافتد.   از آنجایی که پوکی استخوان یک بیماری خاموش است تا اینکه شکستگی رخ دهد شما معمولا توجه نمیکنید که ممکن است دچار این بیماری باشید و یا اینکه در معرض خطر ابتلا به این بیماری باشید.اگر از نظر پایین بودن تراکم استخوان و پوکی استخوان غربالگری شوید و مشکل را به موقع درمان کنید این میتواند خطر شکستگی را در شما کم کند.

2 0

نظرات

نظرات :