توصیه ها در غربالگری تیرویید در بالغین - بخش دوم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير 7:0 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه ها در غربالگری تیرویید در بالغین - بخش دوم نظرات متفاوت است اینکه چه کسی از آزمایش غربالگری سود میبرد و در چه سنی باید انجام شود. -          کارگروه خدمات پیشگیرانه امریکا اعلام کرده که نتوانسته تعادلی بین مزیت و مضرات غربالگری بالغین بی علامت را در مورد بیمای تیرویید معین کند. انجمن تیرویید امریکا در سال 2012 توصیه کرده اند که -          غربالگری برای هایپوتیروییدیسم باید در بیماران بالای 60 سال مورد توجه قرار گیرد.    

3 0

نظرات

نظرات :