آزمایش HPV‌ و سرطان دهانه رحم- بخش هفتم

۱۳۹۹ دوشنبه ۲ تير 7:6 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایش HPV‌ و سرطان دهانه رحم   آزمایش HPV بطور کلی غربالگری ویروس پاپیلومای انسانی در زنان کمتر از 25 سال توصیه نمیشود چون عفونت به این ویروس نسبتا دراین گروه سنی معمول است و اغلب بدون درمان ویا هیچ مشکلی برطرف میشود.اما با این حال آزمایش HPV‌ ممکن است به عنوان آِزمایش پیگیری در زنان 21 تا 29 سال آنهایی که نتایج غیرطبیعی به نام سلولهای اسکواموس غیر طبیعی با اهمیت ناشناخته در آزمایش پاپ خود دارند استفاده شود.از این نتایج برای تعیین ضرورت کولپوسکوپی که روشی است که پزشک میتواند واژن و سرویکس را با بزرگنمایی مناسب از نظر وجود سلولهای غیر طبیعی بررسی کند مورد استفاده قرار میگیرد. اداره دارو و غذا یک آزمایش HPV DNA‌ را مورد تایید قرار داده که به عنوان ابزار اصلی غربالگری برای سرطان سرویکس محسوب میشود و به این معنی است که از آن میتوان بدون انجام آزمایش پاپ برای غربالگری استفاده کرد.یک دستورالعمل جدید توسط یک گروه متخصص منتشر کرده است که : -          آزمایش HPV برای زنان 25 سال و بالاتر و بدون نیاز به انجام آزمایش پاپ قابل انجام است. -          اگر نتایج ابتدایی منفی است زنان باید دوباره غربالگری شوند اما نه زودتر از 3 سال.  

2 0

نظرات

نظرات :