غربالگری نوجوانان از نظرHBV - بخش سوم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد 6:57 | ghnazary

نظرات : 0

 غربالگری نوجوانان از نظرHBV - بخش سوم مقدمه    غربالگری ازنظر هپاتیت B طبق آمار مرکزکنترل بیماری های امریکا تقریبا یک تا دو میلیون نفر در این کشور عفونت مزمن به هپاتیت B دارند. بسیاری از این افراد از عفونت خود آگاه نیستند.HBV یکی از پنج ویروسی است که کبد انسان را آلوده میکند. این ویروس از طریق تماس با خون یا دیگر مایعات بدن فرد آلوده منتقل میشود و نیز میتواند از مادر آلوده به نوزادش هنگام زایمان منتقل گردد. عفونت به HBV میتواند حاد یا مزمن باشد و میتواند تنها چند هفته و یا میتواند سالها طول بکشد و منتهی به سیروز یا سرطان کبد گردد.بخش عمده ای از کسانی که عفونت مزمن دارند علایمی از خود نشان نمیدهند. آزمایش HBsAg میتواند برای غربالگری افراد بی علامت مفید باشد. واکسنهای موثر ضد HBV در دسترس میباشند.

4 0

نظرات

نظرات :