فشار خون طبیعی در بچه ها - بخش یازدهم

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت 6:43 | ghnazary

نظرات : 0

 فشار خون طبیعی در بچه ها    فشارخون نرمال چیست؟ فشار خون بالا در بچه های 1 تا 18 سال متفاوت از بالغین تعریف میشود. طبق یک دستورالعمل اکادمی کودکان امریکا مربوط به سال 2017 توصیه شده است که فشار خون بچه ها با جدولی مقایسه شود که در آن داده هایی از بچه های سالم هم جنس و هم قد جمع آوری شده است.اگر یک بچه فشار خونی بالاتر از 90 تا 95 درصد دیگر بچه ها در همان دسته سنی و قدی داشته باشد آنگاه آن بچه ممکن است فشار خون داشته باشد.    

6 0

نظرات

نظرات :